České Žleby
Pomníky zaniklým obcím

Pomníky připomínají obce Radvanovice, Kamenná Hlava a Krásná Hora, které zanikly v polovině 50. let, po odsunu místního německého obyvatelstva a po zřízení hraničního pásma. Pomníky byly instalovány po roce 1989 z iniciativy Kruhu přátel německo-českého porozumění. Tvoří je jednotně stylizované mramorové desky umístěné na žulových balvanech.

Sídla v pohraničním pásmu, pokud o objekty neprojevila zájem armáda, mizela od roku 1952 na základě usnesení vlády z 2. dubna 1952 a hlavní vlna bourání proběhla v druhé polovině 50. let [viz Prášily. Pomník zaniklým obcím].

Nápis:

RADVANOVICE / SCHILLERBERG / 1752–1956 //
KAMENNÁ HLAVA / STEINKÖPFL / 1795–1956 //
KRÁSNÁ HORA / SCHÖNBERG / 1795–1956 //

Fotografie

GPS

48°53.151"S, 13°46.152"V (Radvanovice); 48°52.090"S, 13°46.154"V (Kamenná Hlava); 48°51.228"S, 13°45.971"V a 48°50.493"S, 13°46.511"V (Krásná Hora)

Místo

pomník zaniklé obci Radvanovice se nachází na silnici z Hliniště do Českých Žlebů po levé straně, pomníky upomínající polohu obcí Kamenná Hlava a Krásná Hora leží na cyklostezce z Českých Žlebů do Nového Údolí

Okres

Prachatice

Literatura

- MIKŠÍČEK, Petr: Zmizelé Sudety. Domažlice 2007.
- KOZÁK, Roman: Volarsko. Edice Zmizelé Čechy. Praha-Litomyšl 2006.


Webové odkazy

www.zanikleobce.cz/index.php?obec=3383
www.zanikleobce.cz/index.php?obec=630
www.zanikleobce.cz/index.php?obec=646
www.npsumava.cz/cz/5781/sekce/historicke-album-sumavy/

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru