Klatovy
Pamětní deska Josefu Dostálovi a Ladislavu Nedbalovi

Z iniciativy spolku Přátelé české historie, Konfederace politických vězňů a za podpory města proběhlo v Klatovech 17. září 2016 slavnostní odhalení pamětní desky velitelům 4. jezdeckého pluku v Klatovech v letech 1930–1938 gen. Josefu Dostálovi a plk. Ladislavu Nedbalovi. Žulovou desku s bronzovým reliéfem dragouna na koni odhalily dcera generála Dostála Milada a sochařka Zuzana Kantová, autorka pamětní desky.

Ladislav Nedbal (1885–1952) byl posledním prvorepublikovým velitelem klatovské vojenské posádky. Pozici velitele pluku převzal v roce 1936 po gen. Josefu Dostálovi, jenž byl za okupace jako odbojář zatčen a krátce před koncem druhé světové války v Lipsku popraven. Plk. Nedbal se po válce nakrátko vrátil do aktivní služby, v roce 1946 byl penzionován. 24. listopadu 1949 jej Státní bezpečnost zatkla v souvislosti se zátahem na převaděčskou síť bratří Brůžů. Zatčena byla i jeho dcera Olga, které se na rozdíl od druhé dcery Dagmar nepodařilo odejít do zahraničí. Plukovník Nedbal byl spolu se skupinou převaděčů souzen Státním soudem v procesu konaném 20.–24. dubna 1950 v Klatovech. Doživotní trest za velezradu a vyzvědačství odpykával v Leopoldově, kde byl 24. září 1952 ve věku 67 let podle vzpomínek spoluvězně MUDr. Jiřího Krbce (odsouzeného v dalším klatovském procesu v prosinci 1950 [viz Klatovy. Pamětní deska odpůrcům totalitních režimů]) umučen při tzv. udřepování. Místo uložení jeho ostatků se dosud nepodařilo vypátrat.

Nápis:

NA PAMÁTKU VELITELŮM / 4. JEZDECKÉHO PLUKU / GEN. JOSEFU DOSTÁLOVI / 1891–1945 / A / PLK. LADISLAVU NEDBALOVI / 1885–1952 / OBĚTEM NACISMU A KOMUNISMU / KLATOVY 2016 //

Fotografie

Adresa

Dragounská 66, 339 01 Klatovy

GPS

49°23'33.169"N, 13°17'23.702"E

Místo

u vstupu do klatovských kasáren

Okres

Klatovy

Rok odhalení

2016

Literatura

- JIRÁK, Jan: Osudy třech důstojníků od klatovských dragounů (Josef Dostál, Ladislav Nedbal, Jaroslav Eminger). In: Fronta a týl. České Budějovice 2009.
- KOPECKÝ, Lukáš: „Tito důstojníci jsou dodnes zavázáni mu vděčností...“. Sledování bývalého ministra Františka Machníka a jeho přátel agenty OBZ za třetí republiky. In: Paměť a dějiny 4 (2014).
- ŠTANCL, Jiří (ed.): Třetí odboj na Klatovsku a Domažlicku. Klatovy 2015.

Změnit způsob procházení
pamětních míst