Praha 1
Pamětní desky obětem komunismu z řad zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí

Bronzové desky s nápisem byly odhaleny 4. června 2002 z iniciativy ministerstva zahraničí.

Obdobně jako v jiných centrálních úřadech provázela transformaci ministerstva zahraničí po únoru 1948 zásadní personální výměna, jež se týkala především služebně starších zaměstnanců s osobními zkušenostmi s předválečným fungováním úřadu, s působením v exilu či v domácím odboji. Zahájené změny významným způsobem ovlivnila dosud ne zcela objasněná smrt ministra zahraničních věcí Jana Masaryka [viz Praha 1. Pamětní desky a busta Jana Masaryka] 10. března 1948 a převzetí této funkce dosavadním státním tajemníkem, slovenským komunistou Vladimírem Clementisem. Zaměstnanci, kteří byli shledáni politicky nespolehlivými, byli penzionováni, propouštěni, převáděni do výroby či vystěhováváni z Prahy a Bratislavy. Diplomatům, kteří rezignovali na své úřady v zahraničí nebo se jim podařil útěk z Československa, byl zabavován majetek. Mnozí zaměstnanci byli ve vykonstruovaných politických procesech odsouzeni k vysokým trestům odnětí svobody. Vykonstruovaným procesům vyvolaným politickými čistkami v KSČ podlehli i mnozí komunisté z řad ministerstva, kteří se aktivně podíleli na předchozí „očistě“, včetně ministra Clementise, popraveného v roce 1952 [viz Praha 6. Pamětní deska Vladimíru Clementisovi].

Druhá deska připomíná generála a diplomata Heliodora Píku (1897–1949), justiční oběť komunistického režimu [viz Štítina. Pomník Heliodoru Píkovi]. Titul čestný velvyslanec, jímž ministerstvo zahraničních věcí od roku 2000 vyjadřuje uznání osobnostem spojeným s tímto resortem, které byly perzekvovány za okupace a za komunismu, mu byl udělen v roce 2002.

Nápis:

(nahoře) VĚZNĚNÝM A PERZEKVOVANÝM / PRACOVNÍKŮM / MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ / V OBDOBÍ KOMUNISTICKÉHO TERORU //

(dole) GEN. HELIODOR PÍKA / ČESTNÝ VELVYSLANEC / POPRAVEN 21. 6. 1949 //

Fotografie

Adresa

Loretánské náměstí 101/5, 118 00 Praha 1 – Hradčany

GPS

50°5'19.550"N, 14°23'26.570"E

Místo

ve vestibulu po stranách hlavního vchodu, veřejnosti přístupné pouze při dnu otevřených dveří

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2002

Literatura

KOUTSKÁ, Ivana: Únor 1948 a perzekuce zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí. In: Paměť a dějiny 1 (2008).


Webové odkazy

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/unor_1948_na_mzv.html.

Změnit způsob procházení
pamětních míst