Vybrat rok

27. – 29. duben
čtvrtý sjezd československých spisovatelů (projev Ludvíka Vaculíka)

15. červenec
proces se spisovatelem Janem Benešem

31. října
demonstrace studentů (Strahovské události)

19. – 21. prosinec
zasedání ÚV KSČ, A. Novotný dává funkci prvního tajemníka k dispozici

Legenda označení

Rok připomínané
události

Rok odhalení
pamětního místa

Načíst rok 1968
K tomuto roku se neváže žádné pamětní místo K tomuto roku se neváže žádné
pamětní místo
Načíst rok 1966

Změnit způsob procházení
pamětních míst