Vybrat rok

březen
v časopise Tribuna vyšel článek Nová vlna se starým obsahem, který předznamenal další perzekuci alternativní hudby

21. červen
v Praze zasedal Světový kongres za mír a život, na který byl znemožněn přístup aktivistům Charty 77

22. červenec
v Polsku zrušen vyjímečný stav

říjen  
Nobelova cena míru udělena Lechu Walesovi

18. listopad
v Praze bylo při příležitosti stého výročí otevření po sedm let trvající rekonstrukci znovu zprovozněno Národní divadlo

25. listopad
na československém území byly umístěny sovětské taktické rakety středního doletu

Legenda označení

Rok připomínané
události

Rok odhalení
pamětního místa

Načíst rok 1984
K tomuto roku se neváže žádné pamětní místo K tomuto roku se neváže žádné
pamětní místo
Načíst rok 1982

Změnit způsob procházení
pamětních míst