Vybrat rok

10. březen
zemřel Konstantin Černěnko

11. březen     
generálním tajemníkem KSSS zvolen Michail Gorbačov

11. duben
zemřel Enver Hodža

22. květen                 
Gustáv Husák zvolen potřetí prezidentem republiky

27.–30. červen 
v Praze se konala historicky poslední 6. československá spartakiáda

7. červenec  
stotisícové shromáždění věřících na Velehradě; kardinál František Tomášek přečetl apoštolský list papeže Jana Pavla II.; účastníci přerušili projev ministra kultury Milana Klusáka

2. listopad          
byla otevřena třetí trasa pražského metra – B

21. listopad
Ronald Reagan a Michail Gorbačov se setkali v Ženevě

8. prosinec 
setkání mládeže u Lennonovy zdi na Kampě

Legenda označení

Rok připomínané
události

Rok odhalení
pamětního místa