Jaroměřice nad Rokytnou
Symbolický hrob Plichtových

Připomínka popravenému Antonínu Plichtovi a jeho synům na rodinném hrobě byla instalována z iniciativy Konfederace politických vězňů v srpnu 2018.

Antonín Plichta (1894–1951), hospodařící na statku v Šebkovicích č. 25, byl občansky i nábožensky aktivní, za první republiky pracoval jako funkcionář Československé strany lidové a Orla, byl jednou z vůdčích osobností protinacistického odboje na Třebíčsku v partyzánské skupině Lenka-Jih. Po válce byl předsedou národního výboru v obci a místopředsedou okresního národního výboru v Moravských Budějovicích. Po roce 1948 byl zbaven všech funkcí, zapojil se i se svými syny Antonínem (1929–1951) a Stanislavem (1931–1953) do protirežimního odporu, který vyvrcholil babickými událostmi 2. července 1951 [viz Babice. Pamětní deska funkcionářům místního národního výboru]. Při následném zásahu byl Antonín Plichta ml. zastřelen a jeho bratr postřelen. Antonín Plichta st. byl odsouzen v prvním babickém procesu 12.–14. července 1951 k trestu smrti, který byl vykonán 3. srpna v Jihlavě, ochrnutý Stanislav byl souzen v samostatném procesu 10. února 1953 v Praze, rozsudek trestu smrti byl vykonán 23. května 1953 v Praze na Pankráci.

Manželka Ludmila (1910–1986) s dcerou Ludmilou (*1933) opustily již před babickými událostmi šebkovický statek a začaly se skrývat. Po odsouzení Antonína Plichty jim byl zabaven veškerý majetek, který byl vložen do zakládaného JZD v Šebkovicích. S doživotním zákazem návratu do obce byly vysídleny do Trnovan a pracovaly na státním statku v Ploskovicích u Litoměřic. V roce 1955 se Ludmila provdala a s manželem i maminkou se o rok později usadili v Klatovech. Po roce 1989 zažádala o rehabilitaci otce a bratrů, v restitucích jí byl rodinný statek vrácen, do Šebkovic se však již nevrátila. Je členkou Konfederace politických vězňů v Klatovech.

Nápis:

RODINA / PLICHTOVA / 1871 MARIE 1950 / 1863 ANTONÍN 1955 / ANTONÍN 1894–1951 / ANTONÍN 1929–1951 / STANISLAV 1931–1953 / VZPOMÍNKA NA UMUČENÍ KOMUNISTICKOU / JUSTICÍ Z PADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ / SYNA A VNUKŮ ZDE POCHOVANÝCH RODIČŮ / PLICHTOVÝCH ZE ŠEBKOVIC //

Fotografie

Adresa

Březinova, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

GPS

49°5'54.170"N, 15°53'25.520"E

Místo

ve středu hřbitova

Okres

Třebíč

Rok odhalení

2018

Literatura

- DOLEŽAL, Miloš: Chtěl jsem být blanickým rytířem. Brno 2010.
- CIEŠLAK, Leszek: Dějiny obce Šebkovic. Šebkovice 2010.
- NAVARA, Luděk – KASÁČEK, Miroslav: Mlynáři od Babic. Brno 2008.
- STEHLÍK, Michal: Babické vraždy 1951. Praha 2016.


Webové odkazy

www.mistapametinaroda.cz/?id=401&lc=cs
www.pametnaroda.cz/cs/vondrackova-ludmila-1933

Změnit způsob procházení
pamětních míst