Plzeň
Pamětní deska 50. výročí okupace v srpnu 1968

Pamětní deska upomínající 50. výročí okupace Československa byla na budově Českého svazu bojovníků za svobodu odhalena z iniciativy Vojenského spolku rehabilitovaných vojáků 15. srpna 2018. Podle návrhu Soni Dolejšové a Jana Kabáta ji realizovala firma Aristo. Odhalení proběhlo za přítomnosti zástupců magistrátu města Plzně, Krajského vojenského velitelství Plzeň, zástupců rehabilitovaných vojáků.

Na základě politického prověřování příslušníků československé armády, zahájeného prakticky vzápětí po intervenci, bylo do prosince 1971 z politických důvodů z armády propuštěno přes tři a půl tisíce vojáků z povolání. Významnou úlohu v její „očistě“ sehrál rozkaz ministra národní obrany z dubna 1969, jenž reakci na zapojení především vojáků základní služby do tzv. hokejových událostí 28. a 29. března 1969 postihoval představitele „pravicových a protisocialistických sil“, kteří se přímo či nepřímo podíleli na „protisovětských provokacích“ a tím „rozvraceli čs. armádu a narušovali vztah k Sovětskému svazu“.

Viz též Olomouc. Pamětní deska 50. výročí okupace v srpnu 1968.

Nápis:

MA PAMĚŤ / PADESÁTÉHO VÝROČÍ OKUPACE ČSSR / ARMÁDAMI VARŠAVSKÉ SMLOUVY / 21. SRPNA 1968 / A VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, / KTEŘÍ SI STATEČNÝM ODPOREM K TOMUTO BEZPRÁVÍ / ZACHOVALI SVOU ČEST A BYLI ZA TO REŽIMEM / PRONÁSLEDOVÁNI PO CELOU DOBU OKUPACE. / 21. 8. 2018 / VOJENSKÝ SPOLEK REHABILITOVANÝCH VOJÁKŮ PLZEŇ //

Adresa

nám. T. G. Masaryka 1110/2, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí

GPS

49°44'32.140"N, 13°22'20.824"E

Místo

na budově Českého svazu bojovníků za svobodu

Okres

Plzeň-město

Rok odhalení

2018

Literatura

- MADRY, Jindřich: Počátky normalizace a armáda (duben–srpen 1969). In: Historie a vojenství 4 (1993).
- MADRY, Jindřich: Stupňování normalizačních opatření po srpnu 1969 v Československu a jeho armádě (1969–1971). In: Historie a vojenství 5 (1993).


Webové odkazy

www.68.usd.cas.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru