Plzeň
Pamětní deska k 50. výročí okupace v srpnu 1968

Pamětní deska upomínající 50. výročí okupace Československa byla na budově Českého svazu bojovníků za svobodu odhalena z iniciativy Vojenského spolku rehabilitovaných vojáků 15. srpna 2018. Podle návrhu Soni Dolejšové a Jana Kabáta ji realizovala firma Aristo. Odhalení proběhlo za přítomnosti zástupců Magistrátu města Plzně, Krajského vojenského velitelství Plzeň a zástupců rehabilitovaných vojáků.

Na základě politického prověřování příslušníků československé armády, zahájeného prakticky vzápětí po intervenci, bylo do prosince 1971 z politických důvodů z armády propuštěno přes tři a půl tisíce vojáků z povolání. Významnou úlohu v její „očistě“ sehrál rozkaz ministra národní obrany z dubna 1969, jenž v reakci na zapojení především vojáků základní služby do tzv. hokejových událostí 28. a 29. března 1969 postihoval představitele „pravicových a protisocialistických sil“, kteří se přímo či nepřímo podíleli na „protisovětských provokacích“ a tím „rozvraceli čs. armádu a narušovali vztah k Sovětskému svazu“.

Viz též Olomouc. Pamětní deska k 50. výročí okupace v srpnu 1968.

Nápis:

NA PAMĚŤ / PADESÁTÉHO VÝROČÍ OKUPACE ČSSR / ARMÁDAMI VARŠAVSKÉ SMLOUVY / 21. SRPNA 1968 / A VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ, / KTEŘÍ SI STATEČNÝM ODPOREM K TOMUTO BEZPRÁVÍ / ZACHOVALI SVOU ČEST A BYLI ZA TO REŽIMEM / PRONÁSLEDOVÁNI PO CELOU DOBU OKUPACE. / 21. 8. 2018 / VOJENSKÝ SPOLEK REHABILITOVANÝCH VOJÁKŮ PLZEŇ //

Fotografie

Adresa

náměstí T. G. Masaryka 1110/2, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí

GPS

49°44'32.140"N, 13°22'20.824"E

Místo

na fasádě domu, v přízemní části

Okres

Plzeň-město

Rok odhalení

2018

Literatura

- MADRY, Jindřich: Počátky normalizace a armáda (duben–srpen 1969). In: Historie a vojenství 4 (1993).
- MADRY, Jindřich: Stupňování normalizačních opatření po srpnu 1969 v Československu a jeho armádě (1969–1971). In: Historie a vojenství 5 (1993).


Webové odkazy

www.68.usd.cas.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst