Květinov-Radňov
Pomník Václavu Hojerovi

Pomník v podobě rozevřené knihy umístěné na kamenném podstavci připomíná osobnost ředitele místní školy a kronikáře obce. Byl zbudován v roce 2007 Františkem Brožem a vyroben v kamenosochařské dílně Mírovka.

Václav Hojer (1884–1952) pocházel z rodiny, která na místním statku hospodařila po mnoho generací. Působil jako ředitel měšťanské školy v Humpolci a výrazně se zasloužil o kulturní a společenský rozvoj obce. Inicioval zřízení nedaleké železniční zastávky, zajímal se o regionální historii, psal místní kroniku a shromažďoval sbírku historických a uměleckých předmětů, která byla částečně zničena při domovních prohlídkách. Jeho bratr Bedřich (1887–1975) hospodařící na rodinném statku byl v souvislosti s kolektivizační kampaní vystaven soustředěnému tlaku, jenž vyvrcholil odsouzením a násilným vystěhováním rodiny z obce [viz Květinov-Radňov. Pamětní deska Bedřichu Hojerovi].

Nápis:

NA PAMĚŤ / VÁCLAVA HOJERA / ŘEDITELE ŠKOLY, RODÁKA / A KRONIKÁŘE OBCE / RADŇOVA / 22. 5. 1884 – 4. 1. 1952 //

Fotografie

Adresa

Radňov, 582 55 Květinov

GPS

49°33'19.630"N, 15°29'54.180"E

Místo

při výjezdu z obce Radňov směrem na Herálec

Okres

Havlíčkův Brod

Rok odhalení

2007

Literatura

- ROKOSKÝ, Jiří: Trestněprávní praxe okresního prokurátora v Humpolci 1949–1960. Praha 2013 (rigorózní práce).
- RŮŽIČKA, Miloslav: Vyhnanci. Akce Kulak. Havlíčkův Brod 2008.
- RŮŽIČKA, Miloslav: Vyhnanci II. Akce Kulak. Havlíčkův Brod 2011.

Změnit způsob procházení
pamětních míst