Posts Tagged ‘Bojar Martin’

Praha 4. Pamětní deska Františku Kriegelovi

Úterý, 12 července, 2011

Bronzová deska s lipovou ratolestí a nápisem dedikovaná Františku Kriegelovi byla na budově pavilonu A4 Thomayerovy nemocnice odhalena 3. prosince 1990 tehdejším ministrem zdravotnictví Martinem Bojarem.

František Kriegel (1908–1979), lékař a komunistický politik [viz Praha 2. Pamětní deska Františku Kriegelovi], který se do dějin zapsal zejména svým statečným postojem v období po okupaci, vedl třetí interní oddělení krčské nemocnice do roku 1970, kdy byl nuceně penzionován.

© 2022, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru