Posts Tagged ‘Praus Miloš’

Žamberk. Pamětní deska u skautské Lípy svobody

Pátek, 28 října, 2016

K prvnímu označení Lípy svobody po roce 1989 došlo k výročí 50. let založení skautského střediska v Žamberku v roce 1995. Dřevěnou tabulku upomínající na zasazení stromu dal vyrobit tehdejší vedoucí 1. oddílu žamberských skautů Josef Trejtnar st. Novou podobu získalo místo o dvacet let později, na jeho financování se podílelo město Žamberk a místní středisko organizace Junák – český skaut. Pamětní desku v podobě rozevřené knihy a pamětní sloup s vyřezávanými reliéfy skautské lilie a lipové ratolesti, které vytvořil dřevořezbář Martin Petr, odhalili 24. října 2015 starosta města Jiří Dytrt a Vladislav Severin st. Pamětní nápis je dedikován také po roce 1948 perzekvovaným členům místního skautu.

Celostátně vyhlášená akce sázení pamětních stromů k 50. výročí vzniku samostatného státu byla na mnoha místech republiky charakterizována dvěma skutečnostmi. Jednak sázení stromů iniciovali členové obnovené skautské organizace [viz Praha 9. Pamětní deska u Lípy svobody k obnově skautingu 1968], jednak se tato shromáždění místních občanů stala výrazem protestu proti okupaci země sovětskými vojsky [viz Nový Bydžov. Pamětní kámen u Lípy svobody].

V prosinci 1949 bylo Státním soudem patnáct členů žamberské odbojové skupiny odsouzeno za velezradu, podvracení republiky a nedovolené držení zbraní a výbušnin. Byli mezi nimi i členové místní skautské organizace Bohumil Vraštil (1928–1998), Jaromír Petrů (1928–1996) a neplnoletý Ladislav Knop (1931–1971), kteří byli za šíření protikomunistických letáků odsouzeni na 25, 23, resp. 10 let. Další členové skupiny byli souzeni ve třech následných procesech.