Valašské Klobouky
Pamětní deska Aloisi Líbalovi

Pamětní desku JUDr. Aloisi Líbalovi, jež je umístěna na budově základní umělecké školy, věnoval v roce 2002 syn Roman Líbal.

Represe proti členům ilegální organizace Světlana podnítily velkou vlnu solidarity. Za hmotnou podporu, ukrývání či další pomoc bylo v politických procesech na počátku 50. let odsouzeno mnoho desítek občanů. JUDr. Alois Líbal (1897–1977) pracoval ve Valašských Kloboukách jako advokát, po únoru 1948 mu byla další advokátská praxe zakázána výnosem akčního výboru. V době nacistické okupace pomáhal při převádění osob do zahraničí a finančně podporoval rodinné příslušníky zatčených členů protinacistického odboje, obdobné vlastenecké postoje zastával i v případě pomoci členům protikomunistického odboje. Na popud Rudolfa Lenharda ukrýval ve svém domě Antonína Janošíka [viz Horní Lideč. Památník obětem nesvobody z let 1948–1989], koncipoval také text letáku vyzývající občany k odporu proti politickým usnesením místních komunistických funkcionářů. A. Líbal byl zatčen a odsouzen v procesu se členy Světlany v dubnu roku 1950 ve Zlíně [viz Valašské Klobouky. Pomník obětem násilí let 1948–1989] k trestu odnětí svobody na 20 let a k peněžní pokutě 50 tisíc korun. Trest odpykával např. v Leopoldově. Po propuštění na amnestii v roce 1960 pracoval jako topič. Zemřel 10. listopadu 1977 a je pochován na hřbitově ve Veselí nad Lužnicí.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ ŽIL JUDR. ALOIS LÍBAL, / VELKÝ VLASTENEC A VÝBORNÝ MUZIKANT, / KTERÝ BYL ZA SVOU PROTIKOMUNISTICKOU / ČINNOST ODSOUZEN KE 20TI LETŮM TĚŽKÉHO / ŽALÁŘE. SVÉ REHABILITACE SE NEDOŽIL. / JISTĚ BY SI PŘÁL, ABY JEHO DŮM SLOUŽIL / UMĚLECKÉ VÝCHOVĚ VALAŠSKÉ MLÁDEŽI. / NA PAMÁTKU SVÉMU OTCI VĚNOVAL V ROCE 2002 SYN ROMAN //

Fotografie

Adresa

Smetanova 116, 766 01 Valašské Klobouky

GPS

49°8'29.721"N, 18°0'23.421"E

Místo

vpravo od vchodu do budovy základní umělecké školy

Okres

Zlín

Rok odhalení

2002

Literatura

ČÍŽOVÁ, Petra: Politická perzekuce na jihovýchodní Moravě vletech 1948–1953. Olomouc 2013 (diplomová práce).

Změnit způsob procházení
pamětních míst