Vybrat rok

25. únor 
založena exilová Rada svobodného Československa

4. duben
vznik NATO

12. květen
ukončena berlínská blokáda

19. červen
čtení pastýřského listu Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky na svátek Božího těla a následná internace biskupů

21. červen
popraven Heliodor Píka

16. – 24. září
proces s maďarským ministrem zahraničí László Rajkem

27. září
zatčena Milada Horáková

září – říjen
rozdělení Německa

1. říjen
Mao Ce-tung vyhlašuje vznik Čínské lidové republiky

Legenda označení

Rok připomínané
události

Rok odhalení
pamětního místa