Vybrat rok

3. – 4. duben 
ústřední výbor KSČ byl seznámen se zprávou tzv. Kolderovy komise

22. červen 
ustavena tzv. barnabitská komise pro revizi procesů s tzv. slovenskými buržoazními nacionalisty (její zpráva byla předložena v prosinci)

26. červen
projev J. F. Kennedyho v Berlíně

22. srpen      
o výsledcích revize politických procesů informovalo Rudé právo

28. srpen
pochod na Washington za práci a svobodu (Martin Luther King)

22. listopad  
atentát na amerického prezidenta Johna Kennedyho

3. prosinec   
premiéra hry Václava Havla Zahradní slavnost v Divadle Na zábradlí

Legenda označení

Rok připomínané
události

Rok odhalení
pamětního místa