Vybrat rok

28. – 30. leden 
usnesení ÚV KSČ o výměně stranických legitimací spojených s prověrkami (půlmilionová „strana vyloučených“)

17. duben
ÚV KSČ přijal rezignaci A. Dubčeka na funkci prvního tajemníka, kterým byl zvolen Gustáv Husák

14. květen 
Frakce Rudé armády osvobodila Andrease Baadera (první generace RAF Baader–Meinhofová)

9.–11. listopad
ustavující konference Socialistického svazu mládeže

prosinec   
protesty v Polsku (Grudzień 1970)

10. prosinec    
ÚV KSČ schválil Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu KSČ

Legenda označení

Rok připomínané
události

Rok odhalení
pamětního místa