Lošany
Pamětní deska Josefu Mašínovi

Pamětní deska byla odhalena 11. září 2017 na budově obecního úřadu v Lošanech z iniciativy Společnosti Václava Morávka. Ta se spolu s dalšími dárci zasloužila o vyrobení repliky původní desky, odhalené v roce 1947 a odstraněné a zničené v roce 1956. Podle dochované dokumentace (a s novým nápisem) ji vytvořil kolínský akademický sochař Jaroslav Hylas a odhalili starosta obce Miroslav Jelínek a předseda společnosti Pavel Pobříslo.

Podplukovník Josef Mašín (1896–1942) byl československý legionář a hrdina domácího protinacistického odboje. Po válce se mu dostalo veřejných poct (v roce 1947 povýšen in memoriam na brigádního generála), s nástupem komunistického režimu se ale připomínání nekomunistického odboje i legionářské tradice stalo z ideologických důvodů nežádoucím. V 50. letech pak byl odkaz Josefa Mašína dále zproblematizován osudy jeho rodiny: ozbrojenými akcemi synů Ctirada (1930–2011) a Josefa (*1932) a jejich následným úspěšným odchodem na Západ, odsouzením manželky Zdeny Mašínové (1907–1956, zemřela ve vězení) a švagra Ctibora Nováka (1902–1955, popraven).

V rodném statku Josefa Mašína v Lošanech, který byl po značných průtazích vrácen dceři Zdeně (*1933), vzniká pod její patronací Památník tří odbojů.

Viz též Poděbrady. Pamětní deska Josefu Mašínovi a Zdeně MašínovéRoudnice nad Labem. Pamětní deska Josefu Mašínovi.

Nápis:

BÝVALÁ OBECNÁ ŠKOLA GENERÁLA JOSEFA MAŠÍNA / ODHALENO 7. 9. 1947 PÉČÍ OBCE LOŠANY / ODSTRANĚNO 12. 3. 1956 A ZNIČENO KOMUNISTICKOU MOCÍ / OBNOVENO 11. 9. 2017 PÉČÍ TĚCH, KTEŘÍ NEZAPOMNĚLI //

Fotografie

Adresa

Lošany 13, 280 02 Lošany

GPS

49°59'50.113"N, 15°7'34.972"E

Místo

na průčelí obecního úřadu

Okres

Kolín

Rok odhalení

2017

Literatura

NĚMEČEK, Jan: Mašínové. Zpráva od dvou generacích. Praha 1998.


Webové odkazy

www.masinuvstatek.cz

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2022, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru