Praha 6
Pamětní deska příslušníkům pomocných technických praporů z řad kněží

Deska z červené švédské žuly na výšku s rytým zlaceným textem byla instalována dne 14. června 2010. Iniciátorem a autorem textu byl bývalý příslušník PTP Karel Šťáva. Desku vyrobilo Kamenictví Martin Šrajer z Páleče u Zlonic.

První branci z řad bohoslovců, kněží a řeholníků nastoupili k výkonu prezenční vojenské služby 5. září 1950. Povolání k pomocným technickým praporům souviselo s internováním duchovních v rámci tzv. akce K (kláštery) z dubna 1950 [viz Praha 2. Symbolický hrob kněží, řeholníků a řeholnic]. Byli zařazováni do speciálních odloučených rot (dobově nazývaných „kněžské“ či „farářské“), aby nemohli duchovně působit na ostatní vojáky. Po složení přísahy a bez jakéhokoliv výcviku byli odesíláni do stavebnictví a průmyslu stavebních hmot. Délka jejich pobytu u jednotek PTP [viz Karviná. Pomník obětem vojenských táborů nucených prací] výrazně překračovala dvouletý vojenský výcvik.

Nápis:

PAMÁTCE / KNĚŽÍ A BOHOSLOVCŮ / KTEŘÍ BYLI NASAZENI / V LETECH 1949–1954 / V DOBĚ TOTALITY / DO POMOCNÝCH TECHNICKÝCH / PRAPORŮ VOJENSKÝCH TÁBORŮ / NUCENÝCH PRACÍ //

Fotografie

Adresa

Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

GPS

50°6'8.304"N, 14°23'14.105"E

Místo

vpravo od vstupu do budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Okres

Hlavní město Praha

Rok odhalení

2010

Změnit způsob procházení
pamětních míst