Přerov
Náhrobek Oldřicha Vodičky – pomník obětem za svobodu a demokracii

Z iniciativy města Přerov, Klubu angažovaných nestraníků, Konfederace politických vězňů, Českého svazu bojovníků za svobodu a Čs. obce legionářské byl obnovený náhrobek podporučíka Oldřicha Vodičky současně zasvěcen památce obětí za svobodu a demokracii. Byl slavnostně odhalen v průběhu oslav 50. výročí osvobození Československa 4. května 1995.

Oldřich Vodička (1910–1949) se narodil ve Vlkoši u Přerova. Vyučil se automechanikem a provozoval v Přerově malou dílnu. V prosinci 1939 odešel z protektorátu a připojil se k československým jednotkám. Zúčastnil se obléhání Dunkerquu a v čestné československé jednotce pod americkou 3. armádou došel 5. května 1945 do Plzně. Po válce opět pracoval v Přerově jako automechanik. Po únoru 1948 jej kontaktoval Květoslav Prokeš, s nímž se poznal za války v Anglii a příležitostně se vídali i po válce. Květoslav Prokeš byl ústřední postavou tzv. květnového puče [viz Jaroměř. Pamětní deska Jaroslavu Borkovcovi] a v rámci rozsáhlé zatýkací akce Státní bezpečnosti byl 16. května 1949 zatčen také Oldřich Vodička. Byl odvezen do Olomouce (zde při prvním výslechu jakoukoli účast na akci popřel) a odtud do pankrácké věznice, kde 26. května zemřel na následky zranění, která mu způsobili vyšetřovatelé při výsleších. Jeho pohřeb za asistence Státní bezpečnosti se konal 1. června 1949 na městském hřbitově v Přerově (hrob byl zrušen v roce 1982). V roce 1968 podaný podnět k přešetření ukončený v roce 1970 potvrdil původní oficiální verzi (zpochybněnou svědectvími spoluvězňů i rodinnými příslušníky), že Oldřich Vodička zemřel na oboustranný zápal plic.

Nápis:

POR. OLDŘICH VODIČKA / *29. IV. 1910 / DOBROVOLNÍK ČS. ZAHRANIČNÍ ARMÁDY / NA ZÁPADĚ – ÚČASTNÍK II. A III. ODBOJE / UMUČENÝ 26. V. 1949 KOMUNISTICKOU / STÁTNÍ BEZPEČNOSTÍ V PRAZE NA PANKRÁCI / VĚNOVÁNO K JEHO POCTĚ A VŠECH, KTEŘÍ / OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY V BOJI ZA DEMOKRACII / A SVOBODU SVÉ VLASTI – JAKO MEMENTO / PŘÍŠTÍM GENERACÍM / POD PATRONACÍ STAROSTY MĚSTA PŘEROVA / KLUB ANGAŽOVANÝCH NESTRANÍKŮ / KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ / ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU / ČS. OBEC LEGIONÁŘSKÁ //

Fotografie

Adresa

9. května, 751 24 Přerov

GPS

49°26'47.555"N, 17°27'34.431"E

Místo

městský hřbitov, čestný hrob s číslem F-II-29

Okres

Přerov

Rok odhalení

1995

Literatura

- MALLOTA, Petr: „Vše pro kamarády, čest a svobodu národa!“: Květoslav Prokeš a jeho role v protikomunistickém odboji. In: Paměť a dějiny 2 (2018).
- PEJČOCH, Ivo: Podporučík Oldřich Vodička. In: Historie a vojenství 4 (2013).

Změnit způsob procházení
pamětních míst