Brno-Černá Pole
Pamětní deska Tomáši Čepovi a dalším obětem politického útlaku na Vysoké škole zemědělské v Brně

Pamětní deska obětem komunistické represe Vysoké školy zemědělské v Brně byla umístěna na pamětní reliéf obětem nacistické okupace v období 1938–1945. Pamětní deska s motivem ostnatého drátu byla odhalena v roce 1994.

Tomáš Čep (1888–1959), od roku 1935 docent sociologie venkova Vysoké školy zemědělské v Brně, se zapojil do odboje a byl v letech 1940–1944 vězněn. Po válce a zákazu agrární strany podporoval politiku národních socialistů a působil v zemědělském referátu Zemského národního výboru v Brně jako poradce pro osídlování pohraničí. Po únoru byl zbaven možnosti přednášet a po krátkém období, kdy působil jako pomocný pracovník v knihovně, byl v roce 1952 penzionován. Po zatčení v roce 1957 byl 25. dubna 1958 odsouzen na čtyři roky. Zemřel ve věznici Leopoldov a je pohřben na brněnském ústředním hřbitově.

Nápis:

PROF. PHDR. TOMÁŠI ČEPOVI / 3. ZÁŘÍ 1888 – ZAHYNUL 17. ŘÍJNA 1959 / V LEOPOLDOVĚ // A VŠEM OBĚTEM / POLITICKÉHO ÚTLAKU / V LETECH 1948–1989 NA VŠZ V BRNĚ //

Fotografie

Adresa

Zemědělská 173/29, 613 00 Brno-Černá Pole

GPS

49°12'35.871"N, 16°36'58.197"E

Místo

hlavní schodiště budovy rektorátu Mendelovy zemědělské univerzity

Okres

Brno-město

Rok odhalení

1994

Literatura

FICEK, Viktor: Osud PhDr. Tomáše Čepa. K desátému výročí jeho smrti. In: Slezský sborník 67 (1969).


Webové odkazy

biography.hiu.cas.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst