O projektu

Předkládaná webová aplikace je výstupem projektu „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa“ (Ministerstvo kultury, program NAKI, č. DF11P01OVV034, 2011–2015), na němž se kromě Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR podílel také Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Poděkování

Prezentovaná dokumentace by nemohla vzniknout bez spolupráce s různými institucemi i jednotlivci. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří se s námi podělili o své vlastní dílčí dokumentace, poskytli rozhovory, či byli jinak nápomocni při její tvorbě. Děkujeme Konfederaci politických vězňů, Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky, Občanskému sdružení Paměť, členům Svazu PTP, pracovníkům obecních i městských úřadů a regionálních muzeí, administrátorům farností, umělcům i jednotlivcům, kteří nám jako iniciátoři, pamětníci, dokumentátoři i odborníci poskytli důležité informace doplňující příběhy pamětních míst.

Otevřený projekt

Vznik pamětních míst je proměnlivý a svým způsobem těžko uchopitelný proces. Jsme si vědomi, že předkládaná dokumentace pamětních míst na komunistický režim může jen těžko být zcela úplným a definitivním soupisem. Proto považujeme tuto webovou aplikaci za otevřený projekt a budeme rádi, pokud nám napíšete, že nějaké místo uniklo naší pozornosti, nebo že máte informace o nějaké nové iniciativě takového druhu.

Kontakt

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1, e-mail: mista@usd.cas.cz

Další výsledky projektu

Specializovaná mapa (ÚSD AV ČR)
Certifikovaná metodika (ÚSD AV ČR)
Tematický blok Česká paměť komunismu v časopise Soudobé dějiny (ÚSD AV ČR)
Katalogy k výstavám, ke stažení v zip (UJEP)
Popularizační sešit Věda kolem nás (Nakladatelství Academia)

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru