O projektu

Webová aplikace je výstupem projektu „Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa“ (Ministerstvo kultury, program NAKI, č. DF11P01OVV034, 2011–2015), na němž se kromě Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., podílel také Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V letech 2017–2020 podpořila pokračování výzkumu a dokumentace týmem z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR v rámci výzkumného programu Strategie AV21 Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací.

Web prezentuje pamětní místa, jež byla odhalena od listopadu 1989 do listopadu 2019. Zachycuje proces utváření paměti na dobu komunismu ve veřejném prostoru v průběhu třiceti let po pádu komunistického režimu. Soubor doplňují čtyři desítky předlistopadových pamětních míst, které s polistopadovou vzpomínkovou kulturou určitým způsobem komunikují.

Poděkování

Dokumentace by nemohla vzniknout bez spolupráce s různými institucemi i jednotlivci. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem, kteří se s námi podělili o své vlastní dílčí dokumentace, poskytli rozhovory, či byli jinak nápomocni při její tvorbě. Děkujeme Konfederaci politických vězňů, Svazu VTNP–PTP, Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby České republiky, paměťovým institucím, spolkům, pracovníkům obecních, městských a krajských úřadů, administrátorům farností, umělcům i jednotlivcům, kteří nám jako iniciátoři, pamětníci, dokumentátoři i odborníci poskytli důležité informace doplňující příběhy pamětních míst.

Jsme si vědomi, že předkládaná dokumentace může jen těžko být zcela úplným a definitivním soupisem, neboť vznik pamětních míst je proměnlivý a svým způsobem těžko uchopitelný proces. Budeme rádi za podněty, které nás na případná opomenutá pamětní místa odhalená v letech 1989–2019 upozorní.

Publikace

Dokumentace prezentovaná na tomto webu vyšla také v knižní podobě, viz Pamětní místa na komunistický režim v České republice. Markéta Devátá – Oldřich Tůma – Barbora Čermáková – Michaela Tučková – David Weber. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2021. ISBN 978-80-7285-248-2.

Kontakt

Mgr. Michaela Tučková
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1
e-mail: mista@usd.cas.cz

© 2021, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru