Střítež
Pomník Josefu Zvěřinovi

Pomník střítežskému rodáku Josefu Zvěřinovi, knězi a teologovi, byl odhalen P. Tomášem Halíkem v roce 2003 z iniciativy České křesťanské akademie. Autorem pomníku je třebíčský malíř a grafik Zdeněk Šplíchal.

Josef Zvěřina (1913–1990) byl vysvěcen na kněze v roce 1937 v Římě. Během německé okupace byl v letech 1942–1943 internován za protinacistické postoje. Po válce působil na bohoslovecké fakultě Univerzity Karlovy a věnoval se práci s laiky v rámci hnutí Katolická akce. V roce 1950 byl povolán do vojenské služby, kterou absolvoval u pomocných technických praporů. V lednu 1952 byl zatčen Státní bezpečností a odsouzen Státním soudem na 22 let v jednom z velkých procesů s představiteli Katolické akce, jenž se konal 28. října až 1. listopadu 1952 a bylo v něm odsouzeno devět kněží a dvě desítky laiků. Vězněn byl postupně na Mírově (1952–1954), v táboře Vykmanov (1954–1956), v Leopoldově (1956–1960) a ve Valdicích (1960–1965). Po propuštění v listopadu 1965 vystřídal mnoho dělnických profesí, věnoval se psaní a skryté pastoraci. V roce 1969 nastoupil jako asistent na teologickou fakultu v Litoměřicích (následujícího roku byl opět propuštěn) a působil v duchovní správě. Poté, co mu byl v roce 1974 opět odebrán státní souhlas, pokračoval v duchovní práci tajně, vedl bytové semináře pro kněze, mládež a intelektuály. V roce 1977 podepsal Chartu 77, o rok později s P. Otou Mádrem [viz Tišnov. Pomník obětem komunismu] založil samizdatové Teologické texty. V osmdesátých letech patřil mezi poradce kardinála Františka Tomáška [viz Olomouc. Pamětní deska Františku Tomáškovi]. V roce 1990 založil Křesťanskou akademii Praha a stal se jejím prvním prezidentem. Utonul v moři u Říma den po setkání s papežem Janem Pavlem II. v srpnu 1990 a je pohřben v Praze na Vyšehradě. V roce 1990 byl plně rehabilitován a v roce 1991 mu byl prezidentem republiky Václavem Havlem udělen in memoriam Řád T. G. Masaryka.

Nápis:

V TÉTO OBCI / SE NARODIL / 3. 5. 1913 / THDR. JOSEF ZVĚŘINA / KNĚZ, TEOLOG / OBRÁNCE SVOBODY //

Fotografie

Adresa

Střítež, 674 01 Třebíč

GPS

49°11'29.000"N, 15°53'33.430"E

Místo

na návsi před zvonicí

Okres

Třebíč

Rok odhalení

2003

Literatura

- BLAŽEK, Petr: „Zvěřinec a jeho členové“. Edice agenturních zpráv o P. Josefu Zvěřinovi. In: Securitas Imperii 2 (2011).
- KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút: Žít jako znamení. Praha 1995.
- NOVOTNÝ, Vojtěch: Odvaha být církví. Josef Zvěřina v letech 1913–1967. Praha 2014.
- POLÁKOVÁ, Jolana (ed.): Josef Zvěřina. Pět cest k radosti. Praha 2003.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/cs/zveina-josef-3-5-1913
www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123417216-svetci-a-svedci/207562211000026-josef-zverina

Změnit způsob procházení
pamětních míst