Ústí nad Labem
Pamětní deska Václavu Šmejkalovi

Pamětní deska Václavu Šmejkalovi, jejímž autorem je Vladimír Kazda, byla odhalena v budově gymnázia, které nese jeho jméno, 5. října 2006 za účasti představitelů kraje, města, univerzity, členů rodiny dr. Šmejkala a bývalých politických vězňů.

V roce 1945 byl dr. Šmejkal (1909–1983) jmenován zatímním správcem a později ředitelem obnoveného reálného gymnázia v Ústí nad Labem. Současně navázal na své předválečné aktivity, zejména v kulturní oblasti. Jako kulturní referent města Ústí nad Labem se staral o obnovení činnosti městského divadla, rozhlasu, knihovny, muzea i archivu. Zároveň byl oblastním důvěrníkem Československé strany národně socialistické. Po únoru 1948 byl odsouzen za neoznámení trestného činu poté, co mu jeden z žáků školy ukázal protikomunistický leták a dr. Šmejkal tuto skutečnost neoznámil Státní bezpečnosti. Byl  odsouzen k devíti letům těžkého žaláře, který odpykal především v uranových táborech. Za sepsání textů a básní s vězeňskou tematikou byl v roce 1958 odsouzen na dva roky do vězení. Po propuštění se vyučil zedníkem a živil dělnickými profesemi. Stal se tajemníkem spolku českých bibliofilů a nakonec se směl vrátit i k pedagogické činnosti. V březnu 1969 byl rehabilitován. Zemřel 16. května 1983 v Praze.

Nápis:

RNDR. VÁCLAV ŠMEJKAL / (1909–1983) / ZATÍMNÍ SPRÁVCE A ŘEDITEL / OBNOVENÉHO ÚSTECKÉHO REÁLNÉHO GYMNÁZIA / PO ROCE 1948 ODSOUZEN KOMUNISTICKÝM REŽIMEM / K 11 LETŮM TĚŽKÉHO ŽALÁŘE. / AUTOR RELIÉFU MGR. VLADIMÍR KAZDA //

Fotografie

Adresa

Stavbařů 2857/5, 400 11 Ústí nad Labem

GPS

50°40'46.283"N, 14°1'57.399"E

Místo

vstupní chodba budovy Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala

Okres

Ústí nad Labem

Rok odhalení

2006

Literatura

ŠIDÁK, Michal: Gymnázium dr. Václava Šmejkala, vydáno u příležitosti vyhlášení čestného názvu školy. Ústí nad Labem 2006.


Webové odkazy

www.gym-ul.cz/smejkal.html
cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Šmejkal

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru