Ústí nad Labem
Pamětní deska Václavu Šmejkalovi

Pamětní deska Václavu Šmejkalovi, jejímž autorem je Vladimír Kazda, byla odhalena v budově gymnázia, které nese jeho jméno, 5. října 2006 za účasti představitelů kraje, města, univerzity, členů rodiny dr. Šmejkala a bývalých politických vězňů.

RNDr. Václav Šmejkal (1909–1983) byl angažovaným občanem města Ústí nad Labem, kde po válce působil jako ředitel reálného gymnázia, kulturní referent magistrátu a oblastní důvěrník Československé strany národně socialistické. Po nástupu komunistického režimu byl postaven do čela zřejmě prvního exemplárního procesu s gymnaziální mládeží, jehož záminkou bylo rozšiřování letáků s protirežimním obsahem. Ředitel, několik profesorů a studenti byli po zatčení a vyšetřování obviněni z rozvracení lidovědemokratického zřízení. Ve veřejném procesu konaném 23. a 24. září 1948 bylo odsouzeno celkem 23 osob, dr. Šmejkal k nejvyššímu trestu – na devět let za neoznámení trestného činu. V roce 1958 byl odsouzen podruhé, za šíření vlastních textů s vězeňskou tematikou na dva roky. Po propuštění z uranových táborů žil v Praze, vyučil se zedníkem a živil se dělnickými profesemi. Později se směl vrátit i k pedagogické činnosti. V roce 1969 byl rehabilitován.

Nápis:

DR. VÁCLAV ŠMEJKAL / 1909–1983 // RNDR. VÁCLAV ŠMEJKAL / (1909–1983) / ZATÍMNÍ SPRÁVCE A ŘEDITEL / OBNOVENÉHO ÚSTECKÉHO REÁLNÉHO GYMNÁZIA / PO ROCE 1948 ODSOUZEN KOMUNISTICKÝM REŽIMEM / K 11 LETŮM TĚŽKÉHO ŽALÁŘE. / AUTOR RELIÉFU MGR. VLADIMÍR KAZDA //

Fotografie

Adresa

Stavbařů 2857/5, 400 11 Ústí nad Labem

GPS

50°40'46.283"N, 14°1'57.399"E

Místo

vstupní chodba budovy Gymnázia a SOŠ dr. Václava Šmejkala

Okres

Ústí nad Labem

Rok odhalení

2006

Literatura

- BORSKÁ, Helena: Naše město, jeho primátoři a význačné osobnosti. Ústí nad Labem 2004.
- ŠIDÁK, Michal: Gymnázium dr. Václava Šmejkala. Ústí nad Labem 2006.

Změnit způsob procházení
pamětních míst