Babice
Zvony smíření

Tzv. zvony smíření instalované v kostelech v Babicích a Šebkovicích v roce 1968 nesou apel k pokání a nápravě a poděkování za záchranu víry.

Z iniciativy P. Aloise Koláře, jenž působil na faře v Babicích od roku 1953 do roku 1972, byly v roce 1968 pro kostel Nejsvětější Trojice a kostel svaté Máří Magdalény v sousedních Šebkovicích pořízeny nové zvony, jež měly farníky smířit s důsledky babických událostí [viz Babice. Pamětní deska funkcionářům místního národního výboru]. Zvony odlité ve Žďárci u Tišnova byly slavnostně převezeny 12. července a 22. září v Babicích za účasti tří desítek kněží a asi osmi tisíc věřících vysvěceny žďáreckým farářem Františkem Kolářem. Zvony pro kostel v Babicích (sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav, sv. Josef) byly vyzvednuty v rámci slavnosti svěcení, v Šebkovicích se slavnostní zavěšení zvonů (sv. Máří Magdaléna, sv. František z Pauly, sv. Maria) konalo o týden později, v neděli 29. září [viz Šebkovice. Zvony smíření].

Nápis:

(zvon sv. Josef) JAKO SATISFAKCI ZA „BABICE 1951“ POŘÍDILA FARNOST V ROCE 1968 / OCHRÁNCE CÍRKVE CHRAŇ NAŠI FARNOST / SV. JOSEFE, / HLÁSEJ ŠIRÉMU KRAJI, ŽE STATEČNÁ SRDCE BOHA VYZNÁVAJÍ //

Fotografie

Adresa

Babice 2, 675 44 Lesonice

GPS

49°7'21.050"N, 15°46'11.732"E

Místo

kostel Nejsvětější Trojice

Okres

Třebíč

Rok odhalení

1968

Literatura

- CHŇOUPEK, Petr: Babice, Bolíkovice. Babice 2002.
- KOLOUCH, František: Oběť případu Babice. Jan Bula (1920–1952). Kostelní Vydří 2016.

Změnit způsob procházení
pamětních míst