Bělotín
Pamětní síň Jaroslava Studeného

Stálá expozice na faře v Bělotíně byla odhalena 6. května 2011. Busta P. Studeného je dílem sochaře Ondřeje Gavlase.

Jaroslav Studený (1923–2008) byl vysvěcen na kněze v Římě v červenci 1947, od září 1949 začal působit v různých farnostech na severní Moravě, tříletou vojenskou službu sloužil u PTP. Od roku 1967 působil jako administrátor v Bělotíně, kde na začátku normalizace organizoval výrobu různých tiskovin náboženského obsahu. Tato činnost se stala záminkou pro jeho zatčení 5. dubna 1972. Studený byl Krajským soudem v Ostravě 12. prosince 1972 za trestný čin spekulace odsouzen ke čtyřem a půl roku odnětí svobody, který odpykával v Plzni na Borech, v Olomouci a v Praze na Pankráci. Po návratu z vězení v roce 1975 pracoval v různých dělnických profesích, až koncem roku 1983 mohl znovu nastoupit do duchovní správy jako administrátor v Újezdu u Valašských Klobouků. V letech 1990–2006 působil na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. Je autorem řady publikací s náboženskou tematikou. V roce 1991 udělila obec Bělotín Jaroslavu Studenému čestné občanství a o rok později byl plně rehabilitován.

Fotografie

Adresa

Bělotín 1, 753 64 Bělotín

GPS

49°35'15.307"N, 17°48'8.869"E

Místo

expozice je umístěna v budově fary

Okres

Přerov

Rok odhalení

2011

Literatura

- JIRÁK, Petr: Jaroslav Studený, farář z Bělotína, za normalizace odsouzený za spekulaci. In DOLEŽALOVÁ, Markéta (ed.): Církev za totality – lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla. Praha 2016,
- NEKOVÁŘOVÁ, Milada: Mons. Doc. ThDr. Jaroslav Studený – pastýř a stavitel. Olomouc 2004 (diplomová práce).
- STUDENÝ, Jaroslav: Já odsouzený č. 11783. Dopisy z vězení r. 1972–1975. Olomouc 1992.

Změnit způsob procházení
pamětních míst