Beroun
Pamětní deska Jaromíru Klimeckému a Ladislavu Královi

Skleněná pamětní deska upomínající na Jaromíra Klimeckého (1911–1979), faráře Českobratrské církve evangelické, a Ladislava Krále (1902–1970), faráře Církve československé (husitské), byla odhalena 27. června 2018 z iniciativy evangelického faráře Mikuláše Vymětala na evangelické modlitebně v Berouně za přítomnosti věřících obou církví a jejich duchovních.

Ladislav Král (1902–1970) po dokončení studia na Husově čs. evangelické bohoslovecké fakultě a vysvěcení (1931) působil jako farář v náboženských obcích na Těšínsku a v pražské diecézi, před zatčením gestapem v roce 1943 v Berouně. Z vězení v Terezíně a Dachau byl propuštěn v roce 1944. Po válce byl opět aktivně činný v Československé straně národně socialistické a v Sokole. Na počátku padesátých let prostřednictvím kurýra Karla Heikenwäldera odeslal do exilu dva dopisy o postavení církví v Československu. Poté, co Státní bezpečnost Heikenwäldera zadržela, byl farář Král 10. května 1950 zatčen a v červnu 1951 Státním soudem v Brně odsouzen za velezradu a vyzvědačství na 14 let. Trest si odpykával ve Zbýšově u Brna a na Mírově a po prodělané mozkové mrtvici byl v září 1957 podmínečně propuštěn. Pracoval v dělnických povoláních, přes opakované žádosti mu nebyl udělen souhlas k výkonu kněžské služby, i nadále byl sledován Státní bezpečností. Zemřel v roce 1970 a nedočkal se tak alespoň částečné rehabilitace v roce 1972.

Nápis:

NA PAMÁTKU DVOU / STATEČNÝCH DUCHOVNÍCH, / KTEŘÍ SE POSTAVILI ZLU / JAROMÍR KLIMECKÝ / (1911–1979) / FARÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ / CÍRKVE EVANGELICKÉ / VÝZNAMNĚ SE PODÍLEL / NA PROTINACISTICKÉM / ODBOJI V BEROUNĚ / A V ROKYCANECH / LADISLAV KRÁL / 1902–1970 / FARÁŘ CÍRKVE / ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ / ZA SVOU DUCHOVENSKOU / A ODBOJOVOU ČINNOST / BYL VĚZNĚN NACISTY / A KOMUNISTY / SVÝM FARÁŘŮM VĚNUJÍ SBORY ČESKOSLOVENSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ / A CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V BEROUNĚ //

Fotografie

Adresa

Husovo náměstí 43/30, 266 01 Beroun

GPS

49°57'52.009"N, 14°4'23.885"E

Místo

vpravo od vchodu do budovy sboru Českobratrské církve evangelické

Okres

Beroun

Rok odhalení

2018

Literatura

- JINDRA, Martin: Nacistický a komunistický vězeň Ladislav Král. In: Život ve stínu šibenice. Praha 2016.
- VYMĚTAL, Mikuláš – JINDRA, Martin: Památce statečných duchovních Jaromíra Klimeckého a Ladislava Krále. Beroun-Praha 2018.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/uvod/odboj-a-perzekuce-krestanu-v-dobe-nacismu-a-komunismu/cirkev-ceskoslovenska-husitska/ladislav-kral/

Změnit způsob procházení
pamětních míst