Bílá Voda
Hřbitov

Hřbitov připomíná památku asi 750 řádových sester, které v Bílé Vodě dožívaly po násilném vystěhování z klášterů a řeholních domů v roce 1950. Hřbitov byl roku 2000 prohlášen kulturní památkou.

První transport řádových sester dorazil do Bílé Vody, jež byla jedním z tzv. centralizačních míst [viz Praha 2. Symbolický hrob kněží, řeholníků a řeholnic], 28. září 1950. Bílá Voda sloužila od roku 1951 výhradně k internaci sester starších šedesáti let a práce neschopných, část mladších řeholnic odsud byla přemístěna do Javorníka, kde pracovaly jako dělnice prostějovských oděvních závodů v domácí výrobě. Postupně zde nuceně pobývalo asi tisíc řeholnic, které kromě piaristické koleje bydlely i v dalších objektech v obci.

Viz též Bílá Voda. Muzeum Bílá Voda.

Nápis:

KULTURNÍ PAMÁTKA / MINISTERSTVO KULTURY ČR PROHLÁSILO / TENTO HŘBITOV ZA KULTURNÍ PAMÁTKU. / STALO SE TAK V ROCE PADESÁTÉHO VÝROČÍ / NÁSILNÉ INTERNACE ŘÁDOVÝCH SESTER / V BÍLÉ VODĚ, Z NICHŽ VĚTŠINA BYLA / NA TOMTO HŘBITOVĚ POCHOVÁNA. / V BÍLÉ VODĚ 28. ZÁŘÍ 2000 //

Fotografie

Adresa

Bílá Voda (hřbitov), 790 69 Bílá Voda u Javorníka

GPS

50°26'31.760"N, 16°54'50.330"E

Místo

před vstupní branou vpravo

Okres

Jeseník

Rok odhalení

2000

Literatura

KŘIVÁNKOVÁ, Pavla: Život a osudy řeholnic v Bílé Vodě u Javorníka (1950–1989). In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 1 (2008).


Webové odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Hřbitov_v_Bílé_Vodě

Změnit způsob procházení
pamětních míst