Bílá Voda
Muzeum Bílá Voda

Muzeum historie internace, izolace a integrace v Bílé Vodě bylo zásluhou starosty obce Miroslava Kociána otevřeno 7. září 2012 za přítomnosti zástupkyň řeholí a kongregací, biskupa Františka Václava Lobkowicze a kardinála Dominika Duky, pod jehož záštitou muzeum vzniklo. Jeden ze dvou sálů muzea je věnován zdejší internaci a později nuceného pobytu řádových sester od roku 1950 až do roku 1989.

První transport řádových sester dorazil do Bílé Vody, jež byla jedním z tzv. centralizačních míst [viz Praha 2. Symbolický hrob kněží, řeholníků a řeholnic], 28. září 1950. Do října 1951 sem bylo postupně svezeno 317 sester z deseti kongregací, nejvíce z komunity Milosrdných sester sv. Kříže. Mladší sestry byly podle pracovní schopnosti a věku v roce 1951 odvezeny na práci do továren v severních Čechách a do Javorníka, kde pracovaly jako dělnice prostějovských oděvních závodů v domácí výrobě. Bílá Voda sloužila výhradně k internaci sester starších šedesáti let a práce neschopných. Zdejší komunita čítala až 450 internovaných řeholnic. Kromě piaristické koleje bydlely sestry v dalších objektech po celé obci. Postupně zde nuceně pobývalo asi tisíc řeholnic, z nichž mnohé jsou pohřbeny na místním hřbitově [viz Bílá Voda. Hřbitov].

Fotografie

Adresa

čp. 68, 790 69 Bílá Voda u Javorníka

GPS

50°26'32.530"N, 16°55'3.210"E

Místo

na návsi vedle bývalého kláštera

Okres

Jeseník

Rok odhalení

2012

Literatura

- KŘIVÁNKOVÁ, Pavla: Život a osudy řeholnic v Bílé Vodě u Javorníka (1950–1989). In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 1 (2008).
- VLČEK, Vojtěch (ed.): Ženské řehole za komunismu. Olomouc 2005.


Webové odkazy

www.muzeumbilavoda.cz/

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru