Blatnice pod Svatým Antonínkem
Pamětní deska Antonínu Šuránkovi

Mramorová pamětní deska s rytým zlaceným textem, jejímž autorem je sochař Jan Kozel, byla odhalena 16. června 1996 v kapli sv. Antonína Paduánského v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Je vsazena do zdi v levé části presbytáře. Iniciátorem a donátorem je Matice svatoantonínská.

Antonín Šuránek (1902–1982) působil na Sv. Antonínku od roku 1940. V říjnu 1946 zde založil Dílo sv. Antonína pro zvelebení poutního místa sv. Antonína nad Blatnicí, jehož činnost byla v roce 1948 zastavena (v roce 1997 obnovena jako Matice Svatoantonínská). V roce 1948 se stal odborným asistentem pastorální teologie Cyrilometodějské fakulty v Olomouci (1946 obhájil doktorát) a po zrušení fakulty v roce 1950 odmítl přestoupit do nově státem zřízeného bohosloveckého semináře a stal se výpomocným knězem ve Velkém Ořechově [viz Velký Ořechov. Pamětní deska Antonínu Šuránkovi]. V červenci 1951 byl Státní bezpečností převezen do internačního kláštera v Želivě [viz Želiv. Památník internovaným kněžím a řeholníkům]. Po propuštění z internace v říjnu 1955 A. Šuránek pracoval až do roku 1962 jako dělník ve vápence a cementárně ve Štramberku [viz Štramberk. Pamětní deska Antonínu Šuránkovi]. V roce 1968 byl znovu povolán do funkce spirituála v obnoveném olomouckém semináři, kde působil pouze do počátku normalizace, a mohl se vrátit i na Sv. Antonínek. V letech 1970 až 1975, kdy byl opět zbaven státního souhlasu k výkonu kněžské služby, vedl duchovní správu v Blatničce. Poté pobýval na farách v Liptani, Písařově a Ludgeřovicích. Je pochován v rodné Ostrožské Lhotě [viz Ostrožská Lhota. Pastorační dům P. Antonína Šuránka].

Nápis:

TY JSI KNĚZ – NAVĚKY, ŽALM 109,4 / V TÉTO KAPLI SLOUŽIL BOHU A LIDEM / MONS. THDR. ANTONÍN ŠURÁNEK / NAROZEN 29. 5. 1902 V OSTROŽSKÉ LHOTĚ / SPIRITUÁL KNĚŽSKÉHO SEMINÁŘE V OLOMOUCI / 1929–1948 A 1968–1970 / VĚZEŇ ŽELIVSKÝ 1951–1955 / DĚLNÍK VE ŠTRAMBERKU 1955–1962 / ZEMŘEL 3. 11. 1982 V PETŘKOVICÍCH U OSTRAVY / POHŘBEN V OSTROŽSKÉ LHOTĚ / 1926 – K 70. VÝROČÍ KNĚŽSKÉHO SVĚCENÍ – 1996 //

Fotografie

Adresa

kaple sv. Antonína Paduánského, 696 71 Blatnice pod Svatým Antonínkem

GPS

48°57'34.200"N, 17°28'29.639"E

Místo

kaple sv. Antonína Paduánského

Okres

Hodonín

Rok odhalení

1996

Literatura

- JÍLEK, Ladislav – MALŮŠEK, Antonín: Krátký životopis P. Antonína Šuránka. Olomouc 2002.
- KOTEK, Alois: P. Antonín Šuránek též internovaný v Čechách v Želivě 1951–1955. Vrchoslavice 2004.


Webové odkazy

www.pastoracnicentrum.wz.cz/zivotopis.php
www.farnost-ostrozska-lhota.cz/podrubrika.php?ID=40

Změnit způsob procházení
pamětních míst