Bohumilice
Pamětní deska Antonínu Liškovi

Pamětní deska biskupu Liškovi, zdejšímu rodáku, je umístěna u vchodu do kostela Nejsvětější Trojice v Bohumilicích a byla instalována z iniciativy P. Jana Janouška. Její realizaci provedla prachatická kamenosochařská firma Františka Kölbla. Deska byla slavnostně vysvěcena biskupem Jiřím Paďourem 25. října 2009.

Antonín Liška (1924–2003) vstoupil v roce 1944 do řádu redemptoristů a studoval na jejich učilišti v Obořišti. S ostatními řeholníky byl od dubna 1950 „centralizován“ v klášteře v Králíkách [viz Králíky. Pamětní deska internovaným řeholníkům a řeholnicím], poté byl povolán k vojenské službě u PTP a 22. září 1951 v Praze biskupem Kajetánem Matouškem tajně vysvěcen na kněze. Po návratu z vojenské služby pracoval v různých civilních zaměstnáních ve svém rodišti a jeho okolí a tajně působil jako kněz. Po získání státního souhlasu k výkonu kněžské služby se stal v květnu 1971 administrátorem v Poříčí nad Sázavou. Podílel se na ekumenickém překladu Písma svatého, stal se oficiálem interdiecézního církevního soudu. V červnu 1987 byl jmenován kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a o rok později pomocným biskupem pražským. Po pádu komunistického režimu byl papežem Janem Pavlem II. jmenován českobudějovickým biskupem (1991–1999).

Nápis:

MSGR. THDR. ANTONÍN LIŠKA, CSSR / 11. BISKUP ČESKOBUDĚJOVICKÝ / NARODIL SE 17. 9. 1924 / ZDE, V BOHUMILICÍCH, V DOMĚ ČÍSLO 51 / V TOMTO KOSTELE / BYL 18. 9. 1924 POKŘTĚN. / ZDE SE ZRODILO JEHO KNĚŽSKÉ / A ŘEHOLNÍ POVOLÁNÍ. / ZDE ŽIL A PRACOVAL, / KDYŽ V DOBĚ KOMUNISTICKÉ TOTALITY / NESMĚL VYKONÁVAT KNĚŽSKOU SLUŽBU. / BISKUPSKÉ SVĚCENÍ / PŘIJAL 11. 6. 1988 V PRAZE. / 11. SÍDELNÍM BISKUPEM ČESKOBUDĚJOVICKÝM / BYL JMENOVÁN PAPEŽEM JANEM PAVLEM II. / 28. 8. 1991 / ZEMŘEL 15. 10. 2003 V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. / JE POHŘBEN V HROBĚ OTCŮ REDEMPTORISTŮ / NA HŘBITOVĚ U SV. OTÝLIE / V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. / VDĚČNĚ VZPOMÍNAJÍ / FARNÍCI, PŘÁTELÉ, RODÁCI / ZÁŘÍ L. P. 2009 //

Fotografie

Adresa

Bohumilice, 384 81 Čkyně

GPS

49°5'45.193"N, 13°49'2.206"E

Místo

u vchodu do kostela

Okres

Prachatice

Rok odhalení

2009

Literatura

- GUMENICKÝ, Jozef: Mons. ThDr. Antonín Liška CSsR. Praha 2012 (diplomová práce).
- HANUŠ, Jiří: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. Brno 2005.

Změnit způsob procházení
pamětních míst