Bohumín
Pamětní deska Antonínu Dudovi

Pamětní černá mramorová deska s rytým nápisem a portrétem, kterou podle návrhu F. J. Teistera realizoval kameník Martin Vrožyna, vznikla z iniciativy Františka Jana Teistera OSB a občanského sdružení Přátel bohumínské historie. Dne 4. října 2008 ji odhalil a požehnal olomoucký kanovník Mons. Miloslav Klisz za účasti místních a těrlických farníků, jejich duchovních a příbuzných a přátel Antonína Dudy. Deska byla financována sdružením Přátel bohumínské historie, dary pedagogického sboru ZŠ Masarykova z Bohumína-Pudlova a farníky z obce Těrlicko.

Antonín Duda (1910–1974) po vysvěcení na kněze (1940) působil jako duchovní správce farností olomoucké arcidiecéze, v letech 1947–1953 pak ve Starém Bohumíně. Zde byl 13. března 1953 zatčen a převezen do ostravské vazební věznice. V zinscenovaném politickém procesu vedeném krajským ostravským soudem byl 15. října 1953 za velezradu a vyzvědačství odsouzen k pěti letům žaláře, který odpykával ve Valdicích a od září 1954 v pracovním táboře ve Rtyni v Podkrkonoší. K jeho zatčení přispěla výpověď bývalého spolužáka zadrženého při pokusu o přechod hranice s finančním obnosem, jenž mu Duda poskytl. Po propuštění v roce 1958 pracoval jako závozník a později na přímluvu P. Klisze získal místo údržbáře v Ústavu sociální péče v Komorní Lhotce, který spravovaly sestry svatého Karla Boromejského. Souhlas k výkonu duchovenské činnosti získal P. Duda v roce 1966 a stal se administrátorem v Dobraticích. Plně rehabilitován byl v roce 1991.

Nápis:

DOBRÝ PASTÝŘ DÁVÁ ŽIVOT ZA SVÉ OVCE. / JAN 10,11 / DNE 13. 3. 1953 BYL V TÉTO BUDOVĚ ZATČEN / PŘÍSLUŠNÍKY STB DUCHOVNÍ SPRÁVCE TÉTO FARNOSTI / P. ANTONÍN DUDA / *22. 9. 1910 †7. 4. 1974 / A NA ZÁKLADĚ INSCENOVANÉHO POLITICKÉHO PROCESU / ODSOUZEN 15. 10. 1953 K PĚTI LETŮM TĚŽKÉHO ŽALÁŘE. //

Fotografie

Adresa

Farská 301, 735 81 Bohumín

GPS

49°55'12.830"N, 18°19'49.910"E

Místo

na Domě pokojného stáří sv. Františka z Assisi (vedle budovy fary)

Okres

Karviná

Rok odhalení

2008

Literatura

- BUDKA, Alexandr (ed.): Církevní procesy padesátých let. Kostelní Vydří 2002.
- TEISTER, Jan: P. Antonín Duda – poválečný starobohumínský duchovní správce. In: Pokoj a Dobro 5 (2004).

Změnit způsob procházení
pamětních míst