Boskovice
Památník Tomáši Špidlíkovi

Památník vznikl z iniciativy senátorky Jaromíry Vítkové a členů místních spolků Orel a Junák. Byl odhalen 17. srpna 2019 u příležitosti stého výročí narození Tomáše Špidlíka starostou místní jednoty Orla Jaroslavem Vítkem a požehnán Mons. Pavlem Konzbulem. Autorkou památníku umístěného v parku nedaleko kardinálova rodného domu je výtvarnice Magdaléna Roztočilová-Staňková. Je inspirován Špidlíkovým kardinálským erbem s mottem Ex toto corde (Z celého srdce), který tvoří kamenné srdce překryté ocelovým křížem, na jehož ramenech se protínají znaky řecké abecedy znamenající světlo a život.

Kardinál Tomáš Špidlík (1919–2010) byl významným katolickým teologem, který většinu života prožil v nucené emigraci. Po absolvování boskovického gymnázia [viz Boskovice. Pamětní deska Tomáši Špidlíkovi] vstoupil do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a absolvoval řádová filozofická studia na Velehradě. Po válce pokračoval ve studiu teologie v zahraničí, v roce 1949 byl vysvěcen na kněze. V letech 1951–1989 působil jako spirituál české koleje Nepomucenum v Římě, pro věřící v Československu byly stěžejní jeho pravidelné páteční promluvy přenášené Vatikánským rozhlasem. Za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva jej prezident Václav Havel vyznamenal v roce 1998 Řádem T. G. Masaryka. Je pochován ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie.

Nápis:

PAMÁTNÍK KE 100. VÝROČÍ NAROZENÍ TOMÁŠE KARDINÁLA ŠPIDLÍKA. / KARDINÁL TOMÁŠ ŠPIDLÍK BYL NEJVÝZNAMNĚJŠÍM ČESKÝM TEOLOGEM / ŽIJÍCÍM V ZAHRANIČÍ. JE POVAŽOVÁN ZA SVĚTOVĚ PROSLULÉHO ZNALCE SPIRITUALITY / KŘESŤANSKÉHO VÝCHODU A PROPAGÁTORA ČESKÉ KULTURY. / NARODIL SE V BOSKOVICÍCH 17. PROSINCE 1919. / ZEMŘEL 16. DUBNA 2010 V ŘÍMĚ. / PAMÁTNÍK VZNIKL DÍKY VEŘEJNÉ SBÍRCE, PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM DÁRCŮM. / JIHOMORAVSKÝ KRAJ KARDINÁL TOMÁŠ ŠPIDLÍK 100 LET SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY SENÁTORKA JAROMÍRA VÍTKOVÁ OREL NADACE ČEZ //

Fotografie

Adresa

Bělská, Boskovice 680 11

GPS

49°28'59.3"N 16°40'40.8"E

Místo

v parku nedaleko rodného domu (Bělská 10/836)

Okres

Blansko

Rok odhalení

2019

Literatura

- Velehrad – Řím: modlil se tváří k východu: Tomáš kardinál Špidlík SJ. Olomouc 2010.
- SLÁDEK, Karel: Teolog s „duší Velehradu“. Tomáš Špidlík. In: Řeckokatolická církev v českých zemích: dějiny, identita, dialog. Červený Kostelec 2013.
- ŠEBEK, Jaroslav: „Muž, který dýchal oběma duchovními plícemi“. Kapitoly ze života kardinála Tomáše Špidlíka v kontextech církevního i společenského vývoje. In: Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 1 (2010).


Webové odkazy

www.aletti.cz/tomas-spidlik/
www.jesuit.cz/osobnost.php?id=8

Změnit způsob procházení
pamětních míst