Břasy-Vranovice
Pamětní deska Josefu Kepkovi

Pamětní deska Josefu Kepkovi, místnímu rodákovi, byla odhalena z iniciativy Konfederace politických vězňů a obce Břasy v říjnu 2002 na jeho rodném domě.

Profesor Josef Kepka (1902–1952), středoškolský pedagog [viz Budyně nad Ohří. Pamětní deska Josefu Kepkovi a Teplice. Pamětní deska Adéle Eisnerové a Josefu Kepkovi], aktivní člen agrární strany, kritik kolektivizace venkova, patřil k ideovým odpůrcům komunistického režimu (po zákazu agrární strany vstoupil k národním socialistům). Po únoru 1948 se Josef Kepka zapojil do ilegální agrární organizace na Roudnicku. Z obavy ze zatčení v únoru 1951 ilegálně překročil hranice do Rakouska, kde absolvoval několikatýdenní zpravodajský kurs americké služby CIC, a jako její agent se v květnu 1951 vrátil do Československa, krátce po návratu byl zatčen v Praze.
Josef Kepka byl souzen spolu s Antonínem Chloupkem, bývalým poslancem za agrární stranu, Františkem Topolem, bankovním úředníkem, Otakarem Čapkem, zemědělským odborníkem, Vilémem Knebortem, bývalým poslancem Národního sjednocení, Vlastimilem Klímou, bývalým poslancem národně demokratické strany, Josefem Kostohryzem, básníkem [viz Křenovice. Pamětní deska Josefu Kostohryzovi] a Václavem Renčem, spisovatelem [viz Fryšták. Pamětní deska Václavu Renčovi]. Souzen byl v procesu, který se konal 23.–26. dubna 1952 v Praze. Obžalovaní byli obviněni ze spolčení v tzv. Zelené internacionále a odsouzeni za velezradu a špionáž: Josef Kepka k trestu smrti, Václav Renč k odnětí svobody na 25 let, ostatní na doživotí. Josef Kepka byl popraven 11. října 1952 v Praze na Pankráci.
Proces s představiteli pravicových stran (po válce zakázaných) a s představiteli katolické inteligence nazývaný „Kepka a spol.“ se stal ústředním procesem, od něhož se odvíjely další procesy v Čechách a na Moravě, jejichž spojnicí byla vykonstruovaná spolupráce s tzv. Zelenou internacionálou („odnože Zelené internacionály“). Jednalo se o veřejný proces v Ústí nad Labem z 25.–27. června 1952 s roudnickou skupinou, moravský proces „Prokůpek a spol.“ v Brně ve dnech 2.–4. července 1952 [viz Brno. Pomník „Znamení“. Pamětní desky Janu Zahradníčkovi a obětem nesvobody] a dále proces Státního soudu v Praze ukončený 2. září 1952 a v Brně 6. června 1953 a další.
Doznání spolupráce s tzv. Zelenou internacionálou vynucené fyzickým a psychickým týráním v procesu „Kepka a spol.“ dala vzniknout fenoménu, který ve skutečnosti neexistoval, ale v rukou komunistické justice se stal účinnou propagandistickou zbraní proti politickým odpůrcům režimu. Vykonstruovaná doznání popisovala „rozvratnou činnost“ obviněných („agrofašistických vůdců Zelené internacionály“ a „zrádců ve službách amerických imperialistů“), jejichž cílem bylo „škodit socializaci vesnice v lidových demokraciích“.

Tzv. Zelená internacionála odkazovala na činnost předválečného Mezinárodního agrárního byra sdružujícího evropské rolnické strany, ve kterém významnou úlohu sehrála československá Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu (agrární strana). Po válce nedošlo k obnovení byra a agrární strana (společně s dalším pravicovými stranami) byla zakázána Košickým vládním programem. V této době se někteří členové předválečné agrární strany politicky organizovali v národně socialistické straně a straně lidové. Propojení agrárních politiků na mezinárodní úrovni po roce 1945 bylo možné pouze v emigraci. Mezi politiky agrárních stran, kteří se v poválečném období ocitli v emigraci, patřili například: bývalý maďarský předseda vlády Ferenc Nagy, bývalý ministr polské vlády Stanislav Mikolajczyk, bývalí ministři Josef Černý a Ladislav Feierabend. Z jejich popudu vznikla v červenci 1947 ve Washingtonu D. C. Mezinárodní rolnická unie (jako pokračovatelka Mezinárodního agrárního byra) neboli tzv. Zelená internacionála.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ SE NARODIL A V MLÁDÍ ŽIL / PROFESOR / JOSEF KEPKA / NAROZENÝ 26.2.1902 / POPRAVENÝ KOMUNISTICKÝM REŽIMEM 11. 10. 1952 / KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ – PLZEŇ / OBEC BŘASY – ŘÍJEN 2002 //

Fotografie

Adresa

Vranovice 36, 338 24 Břasy

GPS

49°50'42.78"N, 13°33'13.54"E

Místo

na návsi při hlavní cestě

Okres

Rokycany

Rok odhalení

2002

Literatura

- Agenti Zelené internacionály – nepřátelé naší vesnice. Praha 1952.
- DVOŘÁKOVÁ, Zora: Navzdory nenávisti a mstě. Třebíč 2002.
- KRATOCHVIL, Antonín: Žaluji. 2. Vrátit slovo umlčeným. Praha 1990.
- NOVÁKOVÁ, Luisa (ed.): Literatura určená k likvidaci. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 26.–27. listopadu 2002 k padesátému výročí politických procesů se spisovateli. Brno 2004.
- MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel a kol.: Politické strany II. 1938–2004. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu. Brno 2005.
- ANEV, Petr: Procesy s údajnými přisluhovači Zelené internacionály. Paměť a dějiny 4 (2012), s. 23–34.


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/cs/josef-kepka
cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kepka
cs.wikipedia.org/wiki/Otakar_Čapek

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru