Brno-střed
Pamětní deska Janu Patočkovi

Připomínku věnovanou českému filozofovi Janu Patočkovi odhalil 9. listopadu 2016 u příležitosti 70. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity její děkan Jiří Němec. Autorem kinetické pamětní desky, která zpodobňuje v závislosti na denní době otevírající se a zavírající se knihu, je výtvarník Matěj Smetana.

Jan Patočka (1907–1977), filozof a signatář Charty 77 [viz Turnov. Pamětní deska Janu Patočkovi], působil na brněnské univerzitě v letech 1946–1948 a 1966–1968. V prvním období vedl semináře filozofie na nově zřízené pedagogické fakultě, zároveň přednášel i na filozofické fakultě v Praze. Kvůli politickému nátlaku s nástupem komunistického režimu v červnu 1948 z místa odešel (o rok později také na FF UK). V době politického uvolnění začal Jan Patočka v Brně od podzimu 1966 znovu přednášet, tentokrát na filozofické fakultě. O rok později zde obhájil profesuru, po jmenování v roce 1968 přešel na pražskou univerzitu, odkud v roce 1972 odešel do nucené penze. S výukou pokračoval v rámci tzv. bytových seminářů.

Nápis:

JAN PATOČKA //

Fotografie

Adresa

Poříčí 623/7, 639 00 Brno-střed

GPS

49°11'14.005"N, 16°35'43.340"E

Místo

v hlavní budově Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Okres

Brno-město

Rok odhalení

2016

Literatura

- VÍTEK, Jiří: Jan Patočka a Masarykova univerzita. Brno 1998.
- MÜLLER, Adolf (ed.): Jan Patočka, osobnost a dílo. Kolín n. R. 1980.
- Jan Patočka a Charta 77. In: PREČAN, Vilém (ed.): Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Praha 2007 (svazek 3, přílohy).
- BLAŽEK, Petr (ed.): „Kéž je to všechno ku prospěchu obce!“ Jan Patočka v dokumentech Státní bezpečnosti. Praha 2017.


Webové odkazy

www.praha6.cz/patocka
ct24.ceskatelevize.cz/archiv/1182149-kacirsky-filozof-jan-patocka

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru