Brno-střed
Pamětní deska Velenu Fanderlikovi

Bronzová pamětní deska byla odhalena 8. května 1995 a kromě nápisu má ve svém středu skautský znak – lilii. Je umístěna na domě, ve kterém žil Velen Fanderlik, jeden z čelných představitelů českého skautingu.

Velen Fanderlik (1907–1985) vyrůstal v Brně, kde se pod vlivem otce začal věnovat skautingu jako člen a později vedoucí, s bratrem pro skautské vedoucí organizovali Lesní školu. V roce 1929 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a v Brně si otevřel advokátní praxi. V roce 1939 emigroval do Francie a vstoupil do československé zahraniční armády. Po příchodu do Anglie pracoval v právním oddělení exilového ministerstva obrany a i při této práci se věnoval skautingu – pořádal besedy a výstavy pro veřejnost, pomáhal vytvářet skautské oddíly mezi dětmi emigrantů. Po válce jako člen mezinárodní vyšetřovací komise zastupoval Československo během procesů v Norimberku. V roce 1946 se stal starostou Junáka a byl také členem mezinárodních skautských organizací. V roce 1948 znovu emigroval do Anglie a poté do Kanady, kde žil až do své smrti v roce 1985. I po odchodu z Československa organizoval, reprezentoval a vedl československé skautské hnutí [viz Praha 10. Památník československým skautům a skautkám], mj. v pořadech Rádia Svobodná Evropa, při mezinárodních setkáních, v korespondenci s exilovými organizacemi.

Nápis:

ZDE ŽIL / JUDR. VELEN FANDERLIK / *11. 2. 1907 † 2. 2. 1985 / STAROSTA JUNÁKA / SKAUTSKÝ SPISOVATEL / ZAKLADATEL SKAUTINGU / V BRNĚ / ČLEN ZAHRANIČNÍ ARMÁDY / VŮDCE EXILOVÝCH SKAUTŮ / SLOUŽIL VĚRNĚ SVÉ VLASTI / V KAŽDÉ DOBĚ //

Fotografie

Adresa

Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno-střed

GPS

49°11'33.190"N, 16°36'20.190"E

Místo

napravo od vchodu do budovy

Okres

Brno-město

Rok odhalení

1995

Literatura

BALÍK, Stanislav: Skaut – junák. Příklad Velena Fanderlika. In: FASORA, Lukáš a kol.: Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno 2006.


Webové odkazy

www.svazskautu.cz/historie/lilie-pod-klopou-lilie-za-mrizemi/15-hon-stb-na-velena-fanderlika/

Změnit způsob procházení
pamětních míst