Bukovinka
Pamětní deska Jaromíru Pořízkovi

Pamětní deska v kostele Nanebevzetí Panny Marie byla odhalena 15. listopadu 2014 za účasti křtinského faráře Mons. Jana Peňáze v rámci pouti farníků z Dolních Bojanovic do Křtin a do Bukovinky k 50. výročí smrti zdejšího rodáka P. Pořízka.

Farář Jaromír Pořízek (1902–1964) byl politický vězeň, odsouzený v roce 1950 v procesu Vetejška a spol. [viz Dolní Bojanovice. Pamětní deska Jaromíru Pořízkovi]. Po propuštění na amnestii v roce 1960 se vrátil k příbuzným do Bukovinky a pracoval jako lesní dělník. Viz též Křtiny. Pamětní deska Jaromíru Pořízkovi.

Nápis:

V BUKOVINCE ČP. 63 / SE 13. 4. 1902 NARODIL / P. JAROMÍR POŘÍZEK / FARÁŘ V DOLNÍCH BOJANOVICÍCH / VĚZNĚN 1950–1960 PRO VĚRNOST V KNĚŽSKÉ SLUŽBĚ / †14. 11. 1964 V BRNĚ, POHŘBEN NA NAŠEM HŘBITOVĚ / K 50. VÝROČÍ SMRTI / VĚNUJÍ SPOLUBRATŘI KNĚŽÍ A RODÁCI //

Fotografie

Adresa

Bukovinka, 679 05 Bukovinka

GPS

49°17′34,08″N, 16°48′21,6″E

Místo

na levé straně od vchodu pod kůrem

Okres

Blansko

Rok odhalení

2014

Literatura

KOMOSNÝ, Cyril, Josef: Osobnost P. Jaromíra Pořízka, faráře v Dolních Bojanovicích v letech 1939–1950. Olomouc 2014 (diplomová práce).

Změnit způsob procházení
pamětních míst