Bojkovice-Bzová
Pamětní deska Vítězslavu Josefu Rosíkovi

Pamětní deska byla odhalena u příležitosti 60. výročí úmrtí plk. gšt. Vítězslava Josefa Rosíka na jeho rodném domě v Bzové u Bojkovic 8. května 2015 za přítomnosti zástupců Československé obce legionářské a Svazu letců české republiky. Mezi účastníky byl i poslední žijící příslušník britského Královského letectva ve Zlínském kraji plk. Alois Dubec a plk. Josef Macek, rehabilitovaný velitel 11. stíhacího leteckého pluku v Žatci.

Vítězslav Josef Rosík (1895–1955) působil v letech 1932–1937 jako vojenský atašé na vyslanectví v Římě, v roce 1938 pracoval na ministerstvu národní obrany a na Vysoké válečné škole přednášel taktiku letectví. Za války v exilu ve Francii a Velké Británii se podílel na formování a činnosti zahraniční armády, velel československé letecké jednotce v Gloucesteru a v Cosfordu a působil jako styčný důstojník u Britského královského letectva. Po komunistickém převratu byl již v březnu 1948 zbaven funkcí a odeslán na dovolenou, k 1. červnu 1948 přeložen do výslužby a koncem roku odešel podruhé do exilu. Přijal nabídku bývalého pilota československé 311. bombardovací perutě RAF Bohuslava Tobyšky a společně se podíleli na budování civilního a vojenského letectva v Etiopii. Vítězslav Rosík zde v roce 1955 podlehl rakovině a byl pochován na hřbitově na předměstí Addis Abeby. V roce 2015 byl zásluhou českého diplomatického zastoupení obnoven náhrobek, který nese český nápis „Vaše zásluhy za vlast nikdy nezapomeneme. Budiž Vám země exilu lehká“.

Nápis:

PER ARDUA AD ASTRA / ZDE SE 23. 12. 1895 NARODIL / PLK. GŠT., G/CPT. RAF / VÍTĚZSLAV JOSEF ROSÍK / PILOT ČESKOSLOVENSKÉHO VOJENSKÉHO LETECTVA / ČS. VOJENSKÝ A LETECKÝ ATAŠÉ V ITÁLII / PROFESOR VYSOKÉ ŠKOLY VÁLEČNÉ V PRAZE / PŘEDSEDA SVAZU LETCŮ REPUBLIKY / ČESKOSLOVENSKÉ / AKTIVNÍ ÚČASTNÍK PROTINACISTICKÉHO ODBOJE / PŘÍSLUŠNÍK ČS. ZAHRANIČNÍ ARMÁDY VE FRANCII / ČS. STYČNÝ DŮSTOJNÍK U RAF VE VELKÉ BRITÁNII / RESPEKTOVANÝ VOJENSKÝ DIPLOMAT ČSR / ZEMŘEL JAKO EXULANT / PŘI BUDOVÁNÍ LETECTVA ETIOPIE / ADDIS ABEBA 9. 5. 1955 / ČEST JEHO PAMÁTCE! / VĚNOVÁNO PŘI PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ / JEHO ÚMRTÍ //

Fotografie

Adresa

Bzová 26, 687 71 Bojkovice

GPS

49°0'2.160"N, 17°50'15.000"E

Místo

vlevo od vchodu do domu

Okres

Uherské Hradiště

Rok odhalení

2015

Literatura

- POLLEY, Ivana: Návrat do emigrace. Osudy československých příslušníků RAF po druhé světové válce ve Velké Británii. Praha 2012 (disertační práce).
- RAJLICH, Jiří: Na nebi sladké Francie II. Praha 1998.
- SLÁDEK, Čestmír: Colonel Toby. Na dvoře krále králů. Praha 1999.


Webové odkazy

www.svazletcu.cz/cs/publikovane-clanky/plk-gst-rosik-ze-bzove-do-afriky

Změnit způsob procházení
pamětních míst