Dačice
Pamětní deska Františku Valenovi

Pamětní deska dačickému rodáku Františku Valenovi byla odhalena 16. listopadu 2014 za účasti rodiny, zástupců Konfederace politických vězňů ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Čestnou stráž u pamětní desky drželi členové organizace Orel, jejímž členem byl JUDr. František Valena již od svého mládí.

František Valena (1913–1960) po maturitě na gymnáziu v Brně v roce 1935 pokračoval studiem práv na Masarykově univerzitě a angažoval se ve veřejném životě. Zapojil se do Studentského sociálního sdružení, působil jako předseda moravskoslezské sekce katolických vysokoškoláků a funkcionář Ústředí katolických studentů v rámci Katolické akce. Vstoupil do Československé strany lidové a angažoval se také v tělovýchovné organizaci Orel. Během války žil v emigraci v Lublani a Římě, kde dokončil studium práv, po roce 1945 se opět zapojil do veřejného života. 30. listopadu 1950 byl zatčen Státní bezpečností a v srpnu 1951 odsouzen Státním soudem na 22 let v prvním procesu s představiteli Katolické akce [viz též Tišnov. Pomník obětem komunismuStřítež. Pomník Josefu Zvěřinovi]. Trest si odpykával ve věznicích Plzeň Bory, Mírov, Leopoldov, Bytíz, Valdice. V roce 1956 byl kvůli údajné protistátní činnosti vyvíjené během věznění dočasně přemístěn do vyšetřovací vazby v Praze na Pankráci; v rámci tzv. akce Řím byla vyslýchána také jeho manželka. Trest byl F. Valenovi přerušen v listopadu 1957 kvůli zhoubnému nádoru, na této omezené svobodě zůstal až do smrti 31. srpna 1960, den po ní mu bylo doručeno psaní, že má opět nastoupit výkon trestu. Jeho manželka slovinské národnosti Danica byla i nadále perzekvována, v roce 1965 se i s nezletilými dětmi vystěhovala do Slovinska.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ SE 2. 10. 1913 NARODIL / JUDR. FRANTIŠEK VALENA / NA PAMĚŤ STATEČNÉHO ČLOVĚKA / ODSOUZENÉHO V ROCE 1951 / V INSCENOVANÉM PROCESU / NA 22 LET VĚZENÍ. / JUDR. VALENA ZEMŘEL / JAKO POLITICKÝ VĚZEŇ 31. 8. 1960 / OBĚTI TOTALITNÍCH REŽIMŮ NESMÍ / BÝT NIKDY ZAPOMENUTY! //

Fotografie

Adresa

Palackého náměstí 8, 380 01 Dačice

GPS

49°4'49.563"N, 15°26'14.747"E

Místo

nároží domu

Okres

Jindřichův Hradec

Rok odhalení

2014

Literatura

- VALENA, Tomáš: Cestou za otcem. Rekonstrukce a reflexe životního příběhu Františka Valeny. Praha 2019.
- STŘÍBRNÝ, Jan: Ušlechtilý Kristův svědek. In: Universum, revue české křesťanské akademie 3 (2013).
- JAKEŠ, Josef: Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Vzpomínky na dny všední i sváteční v Českém Krumlově a jinde. Pelhřimov 2013.
- VALENOVÁ, Danica: Nic nedává, kdo nedá sám sebe. Deník 1945–1960. Praha 2012.
- VAŠKO, Václav: Dům na skále 3. Církev vězněná. Kostelní Vydří 2008.
- BALÍK, Stanislav – HANUŠ, Jiří: Katolická církev v Československu 1945–1989. Brno 2007.
- STEHLÍK, Michal: KSČ proti katolické církvi. Dačický okres 1948–1960. Dačice 2004.
- Kolektiv autorů: Církevní procesy padesátých let. Kostelní Vydří 2002.
- SMUTNÝ, Bohumír – BISOVÁ Jana: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě. Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice 2000.


Webové odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/František_Valena
www.dacice.info/index.php?page=2p901p0p0p0p0p0p0p0p0

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru