Dolní Újezd
Pamětní deska Martinu Františku Víchovi

Pamětní desku P. Víchovi, rodáku z nedalekého Jiříkova, pořídily obec Dolní Újezd a zdejší farnost. Jejím autorem je akademický sochař Tomáš Vejdovský. Slavnostní odhalení na vnější zdi presbytáře kostela sv. Martina se uskutečnilo 11. června 2016.

František Vích (1921–2008) vstoupil do Kongregace bratří Nejsvětější svátosti – petrinů, po válce studoval na bohosloveckém učilišti v Českých Budějovicích, v prosinci 1949 byl vysvěcen na kněze. V kostele Panny Marie Růžencové petrinského kláštera v Českých Budějovicích sloužil i po internaci a „centralizaci“ řeholníků až do srpna 1953, kdy byl přímo v kostele zatčen Státní bezpečností a vyšetřován kvůli P. Stanislavu Sasinovi, o jehož tajném návratu z emigrace se dozvěděl krátce před zatčením. V prosinci byl za pomoc k velezradě a neoznámení trestného činu odsouzen na deset let a vězněn v Praze na Pankráci, v táboře Tmavý důl ve Rtyni v Podkrkonoší, kde utrpěl při závalu vážný úraz. Ve věznicích Valdice a Mírov se zapojil do skrytého náboženského života. Po propuštění na amnestii v květnu 1960 nedostal souhlas k výkonu kněžské služby a pracoval v zahradnictví v Mladém. Od roku 1967 působil jako farář ve farnosti v Dobrši [viz Dobrš. Pomník Martinu Františku Víchovi], kam za ním přijížděli skauti a rodiny s dětmi. M. F. Vích byl v 70. a 80. letech pro svou činnost vyšetřován StB a nucen ke spolupráci. V roce 2005 mu bylo propůjčeno státní vyznamenání T. G. Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Je pohřben v Mladém (dnes součást Českých Budějovic).

Nápis:

P. MARTIN F. VÍCH CFSSS / *12. 6. 1921 †7. 10. 2008 / RODÁK Z JIŘÍKOVA, SKAUT, ZAHRADNÍK, / DLOUHOLETÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE V DOBRŠI / V POŠUMAVÍ, POLITICKÝ VĚZEŇ, / NOSITEL ŘÁDU T. G. MASARYKA III. TŘÍDY / ZA VYNIKAJÍCÍ ZÁSLUHY O DEMOKRACII / A LIDSKÁ PRÁVA / A ČESTNÝ OBČAN OBCE DOLNÍ ÚJEZD. / NA PAMÁTKU VĚNUJE FARNOST A OBEC / DOLNÍ ÚJEZD //

Fotografie

Adresa

Dolní Újezd (kostel), 569 61 Dolní Újezd

GPS

49°49'31.722"N, 16°15'14.785"E

Místo

na fasádě presbytáře kostela sv. Martina

Okres

Svitavy

Rok odhalení

2016

Literatura

- DOLEŽAL, Miloš: Prosil jsem a přiletěla moucha. Kostelní Vydří 2004.
- KRAML, Ivo – LUNGA, Radek (eds.): Na Dobrši 1967–2007. List z Pošumaví 1993–2007. Dobrš – Praha 2007.
- VLČEK, Vojtěch: Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel. Kostelní Vydří 2006.


Webové odkazy

http://www.ustrcr.cz/uvod/odboj-a-perzekuce-krestanu-v-dobe-nacismu-a-komunismu/rimskokatolicka-cirkev/martin-frantisek-vich/

Změnit způsob procházení
pamětních míst