Domažlice
Pamětní deska Václavu Antonymu

Pamětní žulová deska se zlatým nápisem byla odhalena Oldřichem Tikalem 27. září 1991 z iniciativy Československé strany lidové, Městského úřadu Domažlice a místního gymnázia. Požehnal ji P. Václav Dvořák za účasti představitelů města, rodinných příslušníků a členů místní jednoty Orla. Jejím autorem je Josef Batelka.

Václav Antony (1904–1972) přišel do Domažlic po vysvěcení v roce 1928 jako kaplan arciděkanství při kostele Nanebevzetí Panny Marie. V září 1940 byl ustanoven místním arciděkanem. Pracoval s mládeží jako vzdělavatel Orla a organizátor kulturních akcí. 9. března 1949 byl zatčen, držen ve vyšetřovací vazbě v Praze na Pankráci a obviněn, že spolu s dalšími lidmi pomáhal po únoru 1948 převádět ohrožené osoby přes hranice. 8. června 1949 byl odsouzen za velezradu k odnětí svobody na 15 let, peněžité pokutě, konfiskaci veškerého majetku a ztrátě občanských práv na deset let a odvezen do výkonu trestu do pracovních táborů na Jáchymovsku. Později byl vězněn v kněžském oddělení na Mírově. Po propuštění na amnestii v roce 1960 bydlel u svého bratra v Semošicích u Horšovského Týna, pracoval jako dělník na státním statku v Horšovském Týně a v zahradnictví v Přívozci. V roce 1968 získal opět souhlas k výkonu duchovenské činnosti, v letech 1969–1971 působil jako administrátor děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, později ve farnosti Veselí nad Lužnicí. Zemřel v Soběslavi na následky infarktu a byl pohřben v rodinném hrobě na hřbitově v Domažlicích.

Nápis:

V TOMTO DOMĚ ŽIL A PRACOVAL / OD ROKU 1928 DO ROKU 1949 DOMAŽLICKÝ / ARCIDĚKAN, PROFESOR, PŘÍTEL / STUDENTŮ A CHUDÝCH, ZASLOUŽILÝ / ČLEN MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA / P. VÁCLAV ANTONY / ZA KOMUNISTICKÉ DIKTATURY JEDENÁCT / ROKŮ VĚZNĚN PRO SVÉ PŘESVĚDČENÍ /A DEMOKRATICKÉ SMÝŠLENÍ //

Fotografie

Adresa

náměstí Míru 136, 344 01 Domažlice

GPS

49°26'25.735"N, 12°55'51.222"E

Místo

na průčelí budovy fary nedaleko kostela Narození Panny Marie

Okres

Domažlice

Rok odhalení

1991

Literatura

- MAŇASOVÁ, Marie: Vzpomínka na kněze Václava Antonyho. In: Domažlický deník 215 (2002).
- TIKAL, Oldřich: O knězi, který byl vpravdě duchovním otcem. In: Domažlický zpravodaj 10 (1991).

Změnit způsob procházení
pamětních míst