Valdice
Expozice Z historie věznice Valdice

Expozice Z historie věznice Valdice, 1857–2007 byla slavnostně otevřena 30. června 2008. Na jejím vzniku se podíleli pracovníci Věznice Valdice a Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské stráže ČR, scénář stálé výstavy připravili Aleš Kýr, Alena Kafková a Roman John. Prostory klášterního kostela sv. Josefa, kde je expozice umístěna, jsou otevřeny veřejnosti jen při mimořádných výročích.

Období let 1948–1989 jsou věnovány tři výstavní části: Obnova čs. vězeňství (1945–1952), Československé vězeňství podle sovětského vzoru (1953–1965) a Reforma československého vězeňství (1965–1989). Tematizují např. osud faráře Josefa Toufara (1902–1950) [viz Číhošť. Hrob Josefa Toufara], či věznění duchovních izolovaných v tzv. kněžském oddělení. Z normalizačního období přibližují podmínky zdejšího věznění disidentů, kteří byli umísťováni na tzv. třetí oddělení s nejpřísnějším režimem.

Fotografie

Adresa

náměstí Míru 55, 507 11 Valdice

GPS

50°27'19.363"N, 15°23'19.767"E

Místo

kostel sv. Josefa, volně nepřístupné

Okres

Jičín

Rok odhalení

2008

Literatura

KLIPCOVÁ, Barbora (ed.): Valdická Kartouza 1627–1857–2007. Fenomén věznice. Jičín 2009.


Webové odkazy

www.vscr.cz/veznice-valdice/informacni-servis/historie/

Změnit způsob procházení
pamětních míst