Frenštát pod Radhoštěm
Pamětní deska odchodu sovětské armády

Pamětní deska připomínající odjezd prvních sovětských vojáků z města i z celého Československa byla odhalena 26. února 2019 u příležitosti 29. výročí událostí v roce 1990. Desku na budově bývalých kasáren v Martinské čtvrti odhalili aktéři tehdejšího vyjednávání s představiteli sovětské posádky ve Frenštátu Dalibor Norský a Karel Míček.

Ukončení pobytu sovětských vojsk v Československu bylo během listopadové revoluce 1989 klíčovou zahraničněpolitickou záležitostí, kterou v diplomatické rovině uvolnilo společné prohlášení představitelů Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a SSSR z 4. prosince přehodnocující postoj k okupaci. Občanské fórum a tzv. vláda národního porozumění ustavená 10. prosince prosadily odsun vojsk na základě bilaterárního vyjednávání, nezávisle na procesu celoevropského odzbrojování. 26. února 1990 byla v Moskvě podepsána mezivládní dohoda o odchodu sovětských vojsk z Československa ve třech etapách (31. května a 31. prosince 1990, resp. 30. června 1991). Úplný odchod vojsk během první etapy se týkal jedenácti posádkových měst, včetně Vysokého Mýta [viz Vysoké Mýto. Pamětní deska upomínající na pobyt sovětské okupační armády], Bruntálu [viz Bruntál. Pomník Memento] a Frenštátu pod Radhoštěm, kde byly dislokovány útvary patřící k bruntálské tankové divizi. Zde byl odsun zahájen (26. února) i dokončen jako první (17. března 1990). Poslední vlak se sovětskými vojáky z Milovic [viz Milovice Pamětní deska odchodu sovětské armády] vypravený 19. června 1991 opustil republiku o dva dny později a podpisem protokolu z 25. června 1991 byl odsun formálně završen.

Nápis:

Z TOHOTO AREÁLU / BÝVALÝCH KASÁREN BYL ZÁSLUHOU / STATEČNÉHO POSTOJE OBČANŮ / FRENŠTÁTU POD RADHOŠTĚM / USKUTEČNĚN PRVNÍ ODSUN / SOVĚTSKÉ ARMÁDY / Z ČESKOSLOVENSKA. / STALO SE 26. ÚNORA 1990. //

Fotografie

Adresa

Rožnovská 1160, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

GPS

49°32'26.500"N, 18°12'23.200"E

Místo

na boční stěně budovy do ulice Martinská čtvrť

Okres

Nový Jičín

Rok odhalení

2019

Literatura

- PECKA, Jindřich: Odsun sovětských vojsk z Československa 1968–1991. Praha 1998.
- PECKA, Jindřich: Sovětská vojska v československém vývoji 1968–1991. Praha 1998.


Webové odkazy

www.vhu.cz/dvacet-tri-podivnych-let-pobytu-sovetskych-vojaku-v-ceskoslovensku/
www.pametnaroda.cz/cs/norsky-dalibor-1931

Změnit způsob procházení
pamětních míst