Fryšták-Vítová
Pamětní deska Oldřichu Doležalovi

Pamětní desku pilotu RAF Oldřichu Doležalovi odhalili jeho syn Tomáš Doležal a Libor Sovadina 5. května 2015 za účasti zástupců města Fryšták, vojenského letectva a armádních veteránů, přátel a rodiny. Pamětní místo požehnal P. Miroslav Dibelka.

Oldřich Doležal (1912–1983) pracoval u firmy Baťa ve Zlíně, kde absolvoval letecký výcvik pro sportovní letadla. Vyhlášení protektorátu jej zastihlo na služební cestě v Bělehradě, odkud posádka s Janem Baťou odletěla do Británie. V září 1940 vstoupil O. Doležal do zahraniční československé armády a až do konce války sloužil u Britského královského letectva. V Československu po demobilizaci v březnu 1946 nastoupil jako šéfpilot k baťovské letecké dopravě (v té době již v národní správě a záhy znárodněné) a odtud přešel v březnu 1948 k Československým aeroliniím. Politické restrikce komunistického režimu namířené proti bývalým letcům vedly Oldřicha Doležala k rozhodnutí odejít s rodinou do exilu. Spolu s dalšími bývalými příslušníky RAF naplánovali a úspěšně uskutečnili synchronizovaný úlet tří civilních letadel na vnitrostátních linkách mířících z Bratislavy, Ostravy a z Brna do Prahy. Na palubách letadel se nacházeli kromě sedmi letců RAF a jejich rodin i náhodní cestující, z nichž většina se poté, co stroje 24. března 1950 přistály na americké letecké základně v Erdingu u Mnichova, rozhodla vrátit do Československa. Oldřich Doležal pilotoval letadlo z Bratislavy, jeho žena a syn cestovali linkou z Ostravy [viz Plzeň. Pamětní deska Ladislavu Světlíkovi; Laškov. Pamětní deska Viktoru Popelkovi].

Tzv. úlet tří dakot měl za následek nejen přijetí řady technických opatření s cílem zamezit dalším obdobným akcím, ale i propuštění pěti desítek bývalých příslušníků RAF zaměstnaných v ČSA. Největší hromadný letecký útěk z komunistického Československa byl vzápětí s patřičným ideologickým protizápadním vyzněním zpracován literárně i filmově (Únos, režie Kadár–Klos). Oldřich Doležal létal i v exilu pro civilní letecké společnosti, působil také jako spolupracovník exilové informační agentury Free Czechoslovakia Information Service. Zemřel v listopadu 1983 a je pochován v sekci válečných veteránů RAF vojenského hřbitova v Brookwoodu. V září 1991 byl u příležitosti společenské rehabilitace československých letců sloužících v Královském letectvu povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka československého letectva.

Nápis:

NA TOMTO MÍSTĚ STÁL DŮM, / KDE PROŽIL SVÉ MLÁDÍ / OLDŘICH DOLEŽAL, DFC, / PLK. IN MEMORIAM. / *1. 3. 1912 MORAVSKÁ OSTRAVA / †28. 11. 1983 ETCHINGHILL, ANGLIE / PILOT 311. PERUTĚ RAF, KTERÝ 27. 12. 1943 POTOPIL ALSTERUFER, / A PILOT BRATISLAVSKÉHO LETADLA, KTERÉ SE 24. 3. 1950 ZÚČASTNILO / ÚNOSU TŘÍ LETADEL DO NĚMECKÉHO ERDINGU. //

Fotografie

Adresa

Vítová 3, 763 16 Fryšták

GPS

49°17'40.308"N, 17°42'29.075"E

Místo

na prostranství vedle domu č. p. 3

Okres

Zlín

Rok odhalení

2015

Literatura

- FIDLER, Jiří – RAJLICH, Jiří: Soumrak králů vzduchu. Československé vojenské letectvo 1945–1950. Praha 2000.
- KELLER, Ladislav – KOVERDYNSKÝ, Bohdan: Únosy dopravních letadel v Československu 1945–1992. Cheb 2012.


Webové odkazy

fcafa.com/2012/03/01/oldrich-dolezal/
www.vhu.cz/nejvetsi-letecky-utek-z-ceskoslovenska-tri-stroje-najednou-24-brezna-1950/

Změnit způsob procházení
pamětních míst