Grygov
Pomník Janu Šrámkovi

Busta, jejímž autorem je akademický sochař Karel Hořínek, byla odhalena 11. srpna 1990, u příležitosti 120. výročí narození Mons. Jana Šrámka. Byla umístěna na jeho rodném domě (dnes obecní úřad) z iniciativy obce Grygov a místní organizace Československé strany lidové, která ji i financovala. Posvětil ji generální vikář olomoucké arcidiecéze Erich Pepřík a P. Leopold Chvostek. Po rekonstrukci budovy byla odhalena 13. května 2001 na pomníku, jehož stavbu financovala obec Grygov.

Jan Šrámek (1870–1956) byl v roce 1892 vysvěcen na kněze a poté působil v duchovní správě [viz Nový Jičín. Pamětní deska Janu Šrámkovi], v roce 1909 byl jedním z iniciátorů a celoživotním předsedou katolické tělovýchovné organizace Orel. Během první republiky se jako předseda Československé strany lidové stal vlivným politikem, jako ministr působil téměř nepřetržitě od roku 1921 do roku 1948 (v letech 1940–1945 byl předsedou londýnské exilové vlády). V březnu 1948 byli Jan Šrámek a jeho blízký spolupracovník František Hála (1893–1952) zadrženi při pokusu o útěk do zahraničí a až do konce života internováni. Nejprve v klášterech v Nové Říši a v Brně, po likvidaci klášterů a řeholních domů přechodně ve věznici Valdice, poté v bývalém arcibiskupském zámečku v Roželově pod Třemšínem, kde František Hála v srpnu 1952 zemřel. Jelikož místa (nezákonné) internace bývalých čelných představitelů strany lidové byla držena v tajnosti, byl nemocný Jan Šrámek přijat pod fiktivním jménem do pražské nemocnice Na Bulovce, kde 22. dubna 1956 zemřel. Utajovaný byl i jeho pohřeb do matčina hrobu ve Velkém Týnci 25. dubna. V září 1991 byly jeho ostatky přeneseny na velehradský hřbitov. V roce 1991 Václav Havel udělil Janu Šrámkovi in memoriam Řád T. G. Masaryka.

Nápis:

NA TOMTO MÍSTĚ SE NARODIL / MSGRE THDR. JAN ŠRÁMEK / 11. 8. 1870 – 22. 4. 1956 / ZAKLADATEL KŘESŤANSKOSOCIÁLNÍHO HNUTÍ A PŘEDSEDA ČSL. / BYL MINISTREM ČESKOSLOVENSKÝCH VLÁD 1921–1948 A PŘEDSEDA EXILOVÉ VLÁDY V DOBĚ FAŠISTICKÉ OKUPACE. / MILOVAL BOHA A SLOUŽIL LIDEM. //

Fotografie

Adresa

Šrámkova, 783 73 Grygov

GPS

49°32'20.292"N, 17°18'25.314"E

Místo

vedle budovy obecního úřadu (Šrámkova 19)

Okres

Olomouc

Rok odhalení

1990

Literatura

- KAPLAN, Karel: Útěky do emigrace – Jan Šrámek a František Hála. In: Historický obzor 3–4 (2000).
- MAREK, Pavel (ed.): Jan Šrámek a jeho doba. Brno 2011.
- MAREK, Pavel (ed.): Jan Šrámek: kněz, státník, politik. Olomouc 2004.
- ŠINDAR, Jiří: Zemřel pod cizím jménem. Dramatický závěr života Jana Šrámka. Kostelní Vydří 2007.
- TRAPL, Miloš: Monsignore Jan Šrámek. Olomouc 1995.
- TRAPL, Miloš – KONEČNÝ, Karel – MAREK, Pavel: Politik dobré vůle. Život a dílo Msgra Jana Šrámka. Praha 2013.
- TURZOVÁ, Virginie, Marie: Kartouzský vězeň. Mons. Jan Šrámek – kněz a politik. Svitavy 2006.

Změnit způsob procházení
pamětních míst