Havlíčkův Brod
Pamětní deska na pomníku Antonína Švehly

Pomník Antonína Švehly byl odhalen 6. června 2009 z iniciativy Havlíčkobrodského občanského sdružení přátel Antonína Švehly. Bustu ze světlé žuly vytvořil kamenosochař Libor Šimon, ústřední deska na podstavci připomíná osudy původního pomníku.

Antonín Švehla (1873–1933) byl významným politikem, který se zasloužil o vznik Československa, předsedou vlivné agrární strany a v letech 1922–1929 předsedou tří vlád. Po druhé světové válce nebylo obnovení agrární strany povoleno a strana byla stigmatizována jako subjekt, jehož vedení se po Mnichovu a za okupace provinilo vůči národním a státním zájmům. Komunistická interpretace vydávala Švehlu a další „muže 28. října“ za politiky zastupující zájmy velkoburžoazie, kteří se v zápase o charakter nové republiky postavili proti pracujícím. Agrární strana měla v této interpretaci pozici významného aktéra, jenž zapříčinil Mnichov a rozpad státu. Zacházení se sochami a bustami státníků první „buržoazní“ republiky, které za protektorátu systematicky odstraňovala německá okupační správa, se po válce stalo součástí soupeření o politické směřování obnoveného státu a po únoru 1948 součástí závazného jednotného výkladu dějin. Týkalo se to také soch T.G. Masaryka [viz Valašské Meziříčí. Pamětní nápis na pomníku TGM a další].

Viz též Přelouč. Pamětní deska na pomníku Antonína Švehly; Praha 10. Pamětní deska Marii Švehlové.

Nápis:

(deska 1) OBNOVENO / L. P. 2009 //
(deska 2) NA TOMTO MÍSTĚ BYLA V ROCE 1938 POSTAVENA / A ODHALENA BRONZOVÁ SOCHA PŘEDSEDY VLÁDY / ANTONÍNA ŠVEHLY / 1873–1933 / TATO SOCHA BYLA V ROCE 1942 UKRYTA PŘED / NACISTICKOU REKVIZICÍ VE SKLADU SATIVY / V PRAZE – STRAŠNICÍCH. POLITICKÉ POMĚRY / V ZEMI PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE NEDOVOLILY / VRÁCENÍ SOCHY ZPĚT NA TOTO MÍSTO. PO ROCE / 1948 ZE SKLADU ZMIZELA NEZNÁMO KAM. / VEŠKERÉ SNAHY O JEJÍ NALEZENÍ ZTROSKOTALY. / ZEMĚDĚLSKÁ STRANA 12. 12. 1993 //
(deska 3) OBNOVENO L. P. 2009 / HAVLÍČKOBRODSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTEL / ANTONÍNA ŠVEHLY: / RŮŽIČKA MILOSLAV, BROŽ FRANTIŠEK, / PECHAL JIŘÍ, PRCHAL JAN, / JŮZL ČENĚK. / DÍKY JIM A VŠEM DÁRCŮM PENĚZ. //

Fotografie

Adresa

Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod

GPS

49°36'43.349"N, 15°34'42.408"E

Místo

u kruhového objezdu na křižovatce ulic Dobrovského a Chotěbořská, před budovou Výzkumného ústavu bramborářského

Okres

Havlíčkův Brod

Rok odhalení

2009

Literatura

- BROKLOVÁ, Eva: Antonín Švehla: tvůrce politického systému. Praha 2017.
- ROKOSKÝ, Jaroslav: Zákaz agrární strany a pokusy o její obnovení v letech 1945–1948. In: Zemědělství na rozcestí 1945–1948. Uherské Hradiště 1998.

Změnit způsob procházení
pamětních míst