Horažďovice
Pamětní deska Karlu Jaroslavu Fořtovi

Pamětní deska Mons. Karlu Jaroslavu Fořtovi byla z iniciativy městského zastupitelstva odhalena 26. července 2014 v rámci pojmenování místní ulice jeho jménem. Desku z černé žuly na budově proti kostelu sv. Petra a Pavla odhalil starosta města Karel Zrůbek za účasti členů farnosti, historiků, skautů a veřejnosti. Desku, jejímž autorem je akademický malíř Petr Mika a již vyrobilo místní kamenictví Ladislava Srba, posvětil P. Petr Koutský.

Karel Fořt (1921–2014) byl v roce 1940 jako člen a vedoucí skautského oddílu několik měsíců vyšetřován gestapem, během pobytu ve vyšetřovací vazbě se rozhodl pro povolání kněze. Po maturitě na gymnáziu v Českých Budějovicích vstoupil v roce 1941 do kněžského semináře. Kněžské svěcení přijal v červnu 1948 a nastoupil na faru do Vimperka, kde se zapojil do pomoci uprchlíkům z Československa. Před avizovaným zatčením Státní bezpečností se mu 10. července 1950 podařilo odejít za hranice. První roky nuceného exilu působil mezi křesťany v Alžírsku a roku 1958 odešel do Mnichova pečovat o české exulanty. V letech 1980 až 1995 pracoval v Rádiu Svobodná Evropa, kde pod jménem otec Karel připravoval pořady o náboženství a přímé přenosy českých bohoslužeb. V posledních letech žil v kněžském domově v Českých Budějovicích a na české faře v Mnichově. Zemřel v roce 2014 a je pochován na hřbitově v Práchni u Horažďovic. Karel Fořt v roce 2012 obdržel Řád T. G. Masaryka.

Nápis:

MONSIGNORE / KAREL JAROSLAV FOŘT / 8. 11. 1921 – 21. 1. 2014 / NADŠENÝ SKAUT A KNĚZ, NOSITEL ŘÁDU / TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA / A ČESTNÉHO OBČANSTVÍ MĚSTA HORAŽĎOVICE, / ZNÁMÝ TAKÉ JAKO OTEC KAREL / Z ROZHLASOVÉ STANICE SVOBODNÁ EVROPA, / ŽIL V TOMTO DOMĚ V 30. LETECH 20. STOLETÍ. / SVÝM MILOVANÝM HORAŽĎOVICÍM / VĚNOVAL ZVON SV. GORAZD, KTERÝ ZNÍ Z VĚŽE / PROTĚJŠÍHO KOSTELA SV. PETRA A PAVLA. //

Fotografie

Adresa

Mírové náměstí 8, 341 01 Horažďovice

GPS

49°19'14.686"N, 13°41'59.616"E

Místo

na budově proti kostelu sv. Petra a Pavla na horažďovickém náměstí

Okres

Klatovy

Rok odhalení

2014

Literatura

- FOŘT, Karel – PAULAS, Jan: Život voněl člověčinou. Kostelní Vydří 2007.
- TRANTINA, Václav: Zemřel Monsignore Karel Fořt, skaut, kněz, redaktor Rádia Svobodná Evropa (8.11.1921 – 21.1.2014). In: Podbrdsko 21 (2014).


Webové odkazy

www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/210452801390005-neznami-hrdinove-pohnute-osudy/
www.ustrcr.cz/uvod/vzdelavaci-projekt-pamet-a-dejiny-totalitnich-rezimu/predstavitele-a-aktivni-clenove-cirkvi/karel-fort/

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2022, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru