Hostišová
Pamětní deska rodině Vojáčkově

Pamětní deska připomínající perzekuci rodiny byla odhalena 19. září 2010 z iniciativy Oldřicha Vojáčka ve spolupráci s občanským sdružením Horizont Hostišová, které se podílelo na návrhu i realizaci desky. Je instalována v místě původního rodinného domu č. 19, kde rodina Vojáčkova bydlela.

Antonín Vojáček (1899–1981) patřil k místním sedlákům vlastnícím největší výměry pozemků a k odpůrcům združstevňování. 19. září 1952 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen za neplnění dodávek [viz Křečhoř-Kutlíře. Pamětní deska obětem a utrpení selského lidu v době kolektivizace] a za nesouhlas s lidově demokratickým režimem ke třem rokům věznění, ztrátě majetku a k vysoké peněžité pokutě. Jeho manželka a čtyři děti byly nuceně vystěhovány na Slovensko, zatímco rodinný statek a polnosti byly vloženy do majetku místního JZD. Antonín Vojáček se rehabilitace po pádu režimu nedožil, zemřel v roce 1981, kdy byl zbořen i jeho rodný dům, jejž JZD nechalo zcela zchátrat.

Nápis:

NA TOMTO MÍSTĚ STÁVAL SELSKÝ DŮM PANA ANTONÍNA VOJÁČKA / (1899–1981) ČÍSLO POPISNÉ 19. NA DOCHOVANÉM SNÍMKU JE / FOTOGRAFIE Z ROKU 1979. / NA ZAČÁTKU PADESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ, ZA BOLŠEVICKÉ / KRUTOVLÁDY, PROBĚHLA NUCENÁ KOLEKTIVIZACE I V NAŠÍ OBCI. / PRO ZASTRAŠENÍ MÍSTNÍCH ZEMĚDĚLCŮ, KTEŘÍ NECHTĚLI VSTOUPIT / DO JEDNOTNÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA (JZD), BYL PAN / ANTONÍN VOJÁČEK KOMUNISTICKOU MAŠINÉRIÍ KRIMINALIZOVÁN / A S CELOU RODINOU NUCENĚ VYSTĚHOVÁN NA SLOVENSKO. / KOMUNISTÉ SE TAK PO SVÉM VYPOŘÁDALI SE SEDLÁKEM, KTERÝ / MĚL V OBCI JAKO ZKUŠENÝ HOSPODÁŘ VELKÝ VLIV A RESPEKT A / JEHOŽ SI LIDÉ VÁŽILI ZA JEHO PRACOVITOST, DOBROTU A ZA / STATEČNOST V DOBĚ NĚMECKÉ OKUPACE. / NÁSILNÝM ZALOŽENÍM / JZD SE PODAŘILO KOMUNISTICKÉ STRANĚ ZLIKVIDOVAT SELSKÝ / STAV JAK V OBCI, TAK V CELÉM ČESKOSLOVENSKU. / PO VZNIKU JZD SLOUŽIL OBYTNÝ DŮM PANA VOJÁČKA JAKO / KANCELÁŘ A ČÁST HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV JAKO DÍLNY. / V DALŠÍCH LETECH DŮM CHÁTRAL A V ROCE 1981 BYL ZBOŘEN. / ČÁST HOSPODÁŘSKÝCH BUDOV (BÝVALÁ STODOLA) JE ZACHOVÁNA / DODNES. / PAN ANTONÍN VOJÁČEK S RODINOU BYL REHABILITOVÁN AŽ / V ROCE 1990. //

Fotografie

Adresa

Hostišová, 763 01 Mysločovice

GPS

49°15'13.576"N, 17°35'24.099"E

Místo

ve středu obce v zahradě původního domu č. p. 19

Okres

Zlín

Rok odhalení

2010

Literatura

JECH, Karel: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha 2008.

Změnit způsob procházení
pamětních míst