Hradec Králové
Pamětní deska příslušníkům 61. pomocného technického praporu

Pamětní desku příslušníkům pomocných technických praporů posvětil arcibiskup Karel Otčenášek 5. října 2006 za přítomnosti zástupců města, Konfederace politických vězňů a Svazu PTP–VTNP. Autorem černé žulové desky se zlatým písmem a lipovými květy je Petr Polívka.

Branci označení za „politicky nespolehlivé“ osoby byli často využíváni ke stavebním pracím [viz Karviná. Pomník obětem vojenských táborů nucených prací]. V Hradci Králové se na výstavbě města podíleli příslušníci detašovaného 61. lehkého praporu PTP Rumburk, zřízeného 15. dubna 1951.

Nápis:

V UPOMÍNKU NA LÉTA 1951–1953, / KDY SÍDLIŠTĚ ORLICKÁ KOTLINA / A DALŠÍ STAVBY V HRADCI KRÁLOVÉ / SPOLUVYTVÁŘELI POLITICKY / NESPOLEHLIVÍ VOJÁCI – PÉTÉPÁCI / 61. PRAPORU PTP-VTNP //

Fotografie

Adresa

Švendova 1127/4, 500 03 Hradec Králové

GPS

50°12'41.821"N, 15°50'34.963"E

Místo

vlevo u vchodu do budovy mateřské školy Čtyřlístek

Okres

Hradec Králové

Rok odhalení

2006

Změnit způsob procházení
pamětních míst