Hrádek u Vlašimi
Pamětní deska Františku Štverákovi

Deska z červené žuly s úryvkem z básně Jana Zahradníčka Znamení moci je věnována místnímu rodáku P. Františku Štverákovi. Je umístěna na podstavci plastiky Krista na kříži a byla odhalena 3. července 2011. Požehnal ji pomocný biskup pražský Václav Malý.

František Štverák (1909–1956) po maturitě na gymnáziu v Benešově vstoupil do bohosloveckého semináře, vystudoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1933 byl vysvěcen na kněze. V roce 1938 byl ustanoven farářem ve Chvalech u Prahy [viz Praha 9. Pamětní deska Františku Štverákovi]. Od začátku okupace se aktivně zapojil do odboje, vystavoval falešné křestní listy pronásledovaným osobám, pomáhal ukrývat zbraně. V květnu 1940 byl zatčen, odsouzen a vězněn v Praze na Pankráci, v Terezíně a v koncentračních táborech Sachsenhausen, Oranienburg a Dachau. Po návratu do Chval byl v lednu 1946 ustanoven vikářem okolních farností. Po válce pracoval také jako arcibiskupský vikář a notář biskupa Josefa Berana [viz Praha 6. Pomník Josefu Beranovi] a byl pověřen navrácením zrekvírovaných kostelních zvonů z Německa do vlasti. Zorganizoval dopravu několika set zvonů lodní dopravou po Labi do Hrobců u Roudnice, odkud byly postupně předávány původním majitelům, pokud se je podařilo zjistit. Většina zvonů a zvonoviny však vrácena nebyla, neboť po únoru 1948 byly další jednání a převoz zastaveny. F. Štverák byl 15. června 1949 byl zatčen Státní bezpečností a v souvislosti s touto akcí obviněn z pokusu o opuštění republiky. Před soudem stanul až v lednu 1951, byl odsouzen na dvacet měsíců, tj. dobu, kterou strávil ve vyšetřovací vazbě v Praze-Ruzyni a ve Valdicích, a poté převezen do internace v Želivě [viz Želiv. Památník internovaným kněžím a řeholníkům], později do kláštera v Hájku u Kladna. Na svobodu se dostal s podlomeným zdravím až v létě 1954, zemřel o dva roky později ve věku 47 let v nemocnici v Městci Králové.

Nápis:

BYLA JICH HRSTKA / ZROVNA JAK ZRNÍ V HLÍNĚ / SPRAVEDLIVÝCH A MILOSRDNÝCH / A TOUTO SETBOU SE OBROZOVALA ZEM / VŽDYCKY TOMU TAK BYLO / VŽDYCKY TOMU TAK BUDE / JAN ZAHRADNÍČEK / PAMÁTCE / P. FRANTIŠKA ŠTVERÁKA / 1909–1956 / KATOLICKÉHO KNĚZE A VLASTENCE / NAROZENÉHO A POKŘTĚNÉHO NA HRÁDKU / ODPŮRCE A VĚZNĚ NACISMU A KOMUNISMU / L. P. 2011 //

Fotografie

Adresa

Hrádek u Vlašimi, 258 01 Vlašim

GPS

49°44'19.015"N, 14°55'0.416"E

Místo

vpravo od vstupního portálu poutního kostela Panny Marie

Okres

Benešov

Rok odhalení

2011

Literatura

- PAULAS, Jan: Křížové cesty nezlomného kněze. In: Katolický týdeník 11 (2013).
- VODIČKOVÁ, Stanislava (ed.): I zvíře mělo více útrpnosti než člověk. Paměti patera Františka Štveráka, vězně nacistického a komunistického režimu. Praha 2013.
- VODIČKOVÁ, Stanislava: Nebezpečný člověk a nežádoucí reakcionář – pater František Štverák. Securitas Imperii 1 (2011).

Změnit způsob procházení
pamětních míst