Ivančice
Pamětní deska Miloši Knorrovi

Pamětní deska generálmajoru Miloši Knorrovi byla odhalena z iniciativy Amerického fondu o.p.s. a města Ivančice 18. května 2019. Jejím autorem je Ing. arch. Jaroslav Klenovský. Desku za přítomnosti čestné jednotky Armády ČR odhalil starosta Milan Buček.

Miloš Knorr (1918–2008) vyrůstal v Ivančicích, v roce 1938 absolvoval vojenskou akademii v Hranicích. Po krátkém věznění za okupace utekl do zahraničí, k zahraniční československé armádě se připojil v Adge. V Británii se stal zpravodajským důstojníkem britské armády a se svým plukem se účastnil vylodění v Normandii a osvobozování Francie, Belgie a Nizozemska. Po válce studoval Vysokou školu válečnou v Praze, kde po absolvování vyučoval. Do nového exilu odešel 2. května 1948 (major René Černý (1914–1950) [viz Slaný. Pamětní deska René Černému a Josefu Šípkovi], s nímž útěk plánoval, byl na hranicích den předtím zatčen), ve Vídni spolupracoval s americkou armádní zpravodajskou službou – organizoval proces identifikace uprchlíků z Československa a jejich transfer do americké zóny. V roce 1951 byl převelen do Německa ke zpravodajské skupině generála Františka Moravce, kde do roku 1954 působil jako vedoucí operativy. O rok později se vystěhoval do Spojených států. V květnu 1995 byl za zásluhy jmenován generálmajorem v. v. V roce 2018 byly jeho ostatky převezeny do Ivančic.

Nápis:

ZDE ŽIL GENERÁLMAJOR / MILOŠ KNORR / NOSITEL ŘÁDU BRITSKÉHO IMPÉRIA, / ÚČASTNÍK VYLODĚNÍ V NORMANDII, / JENŽ SE POSTAVIL KOMUNISTICKÉMU ÚTLAKU / HERE LIVED MAJOR GENERAL / MILOŠ KNORR / MEMBER OF THE ORDER OF THE BRITICH EMPIRE, / VETERAN OF THE NORMANDY LANDINGS, / WHO RESISTED COMMUNIST OPRESSION //

Fotografie

Adresa

Kounická 1087/4, 664 91 Ivančice

GPS

49°6'7.699"N, 16°22'55.267"E

Místo

na fasádě domu vlevo od vchodu

Okres

Brno-venkov

Rok odhalení

2019

Literatura

- PLACHÝ, Jiří: Miloš Knorr (1918–2008). In: Historie a vojenství 3 (2008).
- SVOBODA, Libor: Život a dílo Miloše Knorra. In: Paměť a dějiny 3 (2008).


Webové odkazy

www.ustrcr.cz/uvod/vzdelavaci-projekt-pamet-a-dejiny-totalitnich-rezimu/pametnici-z-okruhu-krajanu-v-zahranici/cechoslovaci-v-zahranicnich-tajnych-sluzbach-milos-knorr/
www.pametnaroda.cz/cs/knorr-milos-1918

Změnit způsob procházení
pamětních míst