Jáchymov
Historická naučná stezka Jáchymovské peklo

Naučná stezka Jáchymovské peklo připomínající život politických vězňů z pracovních táborů při uranových dolech v okolí Jáchymova byla otevřena v roce 2001. Na jejím vzniku se podílel Hornický spolek Barbora Jáchymov, Klub českých turistů, Úřad města Jáchymov, Úřad města Karlovy Vary a Konfederace politických vězňů. Stezka byla obnovena a rozšířena díky aktivitě občanského sdružení Političtí vězni.cz. a slavnostně odhalena 27. června 2015 v Den památky obětí komunistického režimu za přítomnosti bývalých politických vězňů Hany Truncové, Zdeňka Mandrholce a Františka Wiendla.

Stezka měřící 8,5 km vede po žluté značce běžného turistického značení, tvoří ji 17 informačních tabulí. Začíná před kostelem sv. Jáchyma u památníku obětem komunismu [viz Jáchymov. Křížová cesta ke svobodě (pomník Brána svobody a pamětní kameny)], pokračuje okolo místního muzea [viz Jáchymov. Expozice Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku 1949–1961], po dřevěných schodech k dolu Svornost. Dalšími informačními zastaveními jsou mj. tábory Nikolaj, Rovnost a Eliáš, kde stojí šestimetrový kříž a mohyla na památku skautů vězněných v pracovních táborech [viz Jáchymov. Kříž a mohyla]. Mimo stezku leží bývalé tábory Mariánská, Vršek, Bratrství, ale ty jsou dostupné po turistických nebo cyklistických stezkách.

Fotografie

Adresa

362 51 Jáchymov

GPS

50°22'16.966"N, 12°54'39.346"E

Místo

výchozím místem pro naučnou stezku může být Štola č. 1, odtud pokračuje po žluté značce na kopec Hřeben směrem k bývalým pracovním táborům

Okres

Karlovy Vary

Rok odhalení

2001; 2015

Literatura

- BARTOŠEK, Karel: Český vězeň. Svědectví politických vězeňkyň a vězňů let 50., 60. a 70. Praha 2001.
- BURSÍK, Tomáš: Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní tábory při uranových dolech v letech 1949–1961. Praha 2009.
- ČAPEK, Miloslav: O mužích, na které se zapomnělo. Praha 2000.
- ČERNÝ, Josef: Za dráty komunismu. Praha 2005.
- GAĎOUREK, Ivan: Žalářovaní, pronásledovaní a zneuznaní. Brno 1997.
- KAPLAN, Karel – PACL, Vladimír: Tajný prostor Jáchymov. České Budějovice 1993.
- KLOBAS, Oldřich: Jak se chodí v laně. Svědectví politického vězně z padesátých let o jáchymovském táboře Nikolaj. Brno 1996.
- KOMÍNEK, Milo: I pod oblohou je peklo. Toronto 1991.
- KROUPA, Mikuláš a kol.: Jedni z nás... Praha 2008.
- PETRÁŠOVÁ, Ludmila: Vězeňské tábory v Jáchymovských dolech. In: Sborník archivních prací 2 (1994).
- PINEROVÁ, Klára (ed.): Jáchymov. Jeviště bouřlivého století. Praha 2018.
- ŠEDIVÝ, František: Legie živých. Jáchymovské peklo. Praha 2003.
- ŠEDIVÝ, František: Pod věží smrti. Praha 2000.


Webové odkazy

www.mistapametinaroda.cz/search.php?lc=cs&q=jáchymov

Změnit způsob procházení
pamětních míst