Jáchymov
Historická naučná stezka „Jáchymovské peklo“

Naučná stezka s názvem Jáchymovské peklo, připomínající život tisíců politických vězňů z pracovních táborů při uranových dolech v okolí Jáchymova, měří 8,5 km a byla s dvanácti zastávkami otevřena v roce 2001. Na jejím vzniku se podílel Hornický spolek Barbora Jáchymov, Klub českých turistů, Úřad města Jáchymov, Úřad města Karlovy Vary a Konfederace politických vězňů. Stezka byla obnovena a rozšířena díky aktivitě občanského sdružení Političtí vězni.cz. a slavnostně odhalena 27. června 2015 v Den památky obětí komunistického režimu za přítomnosti bývalých politických vězňů Hany Truncové, Zdeňka Mandrholce a Františka Wiendla.

Stezka vede po žluté značce běžného turistického značení, tvoří ji 17 informačních tabulí. Začíná před kostelem sv. Jáchyma u památníku obětem komunismu [viz Jáchymov. Křížová cesta ke svobodě (pomník Brána svobody a pamětní kameny)], pokračuje okolo místního muzea [viz Jáchymov. Expozice Koncentrační tábory při uranových dolech na Jáchymovsku 1949–1961], po dřevěných schodech k dolu Svornost. Dalšími informačními zastaveními jsou mj. tábory Nikolaj, Rovnost a Eliáš, kde stojí šestimetrový kříž a mohyla na památku skautů vězněných v pracovních táborech [viz Jáchymov. Kříž a mohyla].

Fotografie

Adresa

okolí Jáchymova, Jáchymov

GPS

50°22'16.966"N, 12°54'39.346"E

Místo

výchozím místem pro naučnou stezku může být Štola č. 1, odtud pokračuje po žluté značce na kopec Hřeben směrem k bývalým pracovním táborům

Okres

Karlovy Vary

Rok odhalení

2001

Literatura

- BARTOŠEK, Karel: Český vězeň. Svědectví politických vězeňkyň a vězňů let 50., 60. a 70. Praha 2001.
- ČAPEK, Miloslav: O mužích, na které se zapomnělo. Praha 2000.
- ČERNÝ, Josef: Za dráty komunismu. Praha 2005.
- GAĎOUREK, Ivan: Žalářovaní, pronásledovaní a zneuznaní. Brno 1997.
- KAPLAN, Karel: Tajný prostor Jáchymov. České Budějovice 1993.
- KLOBAS, Oldřich: Jak se chodí v laně. Svědectví politického vězně z padesátých let o jáchymovském táboře Nikolaj. Brno 1996.
- KOMÍNEK, Milo: I pod oblohou je peklo. Toronto 1991.
- KROUPA, Mikuláš a kol.: Jedni z nás... Praha 2008.
- PETRÁŠOVÁ, Ludmila: Vězeňské tábory v Jáchymovských dolech. Sborník archivních prací 2. Praha 1994.
- ŠEDIVÝ, František: Pod věží smrti. Praha 2000.
- ŠEDIVÝ, František: Legie živých. Jáchymovské peklo. Praha 2003.


Webové odkazy

cs.wikipedia.org/wiki/Koncentrační_tábory_při_československých_uranových_dolech
www.taggmanager.cz/reference/trail/256
www.majnek.cz/cyklotrasy/Jachymovske%20peklo_naucna%20stezka.htm

Změnit způsob procházení
pamětních míst

© 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

scroluj nahoru